Aqura

  • Demper betennelse
  • Fiskehelse
  • Økt appetitt

Ved virussykdommer som CMS, PD og HSMB ser man flere likhetstrekk hos fisk; den sturer, spiser mindre, stiller seg motstrøms, henger i overflaten og man får økt dødelighet. Aqura er fôr til syk fisk som gir økt fiskevelferd, mindre tap i tilvekst, økt overlevelse og bedre slaktekvalitet.

  • God smakelighet og fordøyelighet
  • Demper betennelse
  • Hjelper immunforsvaret

Når anbefaler vi Aqura

PD

Ved klinisk PD-utbrudd anbefales Aqura i minst fire uker. Ved fortsatt høy dødelighet og lav appetitt, bruk Aqura til situasjonen har normalisert seg.

Høyrisikoperioden for SAV3 på vestlandet (april-september)
Ved positiv PCR, uavhengig av symptomer på sykdom, anbefaler vi Aqura i minst fire uker. Ved fortsatt høy dødelighet og lav appetitt etter endt periode bør man fortsette bruken av Aqura til situasjonen har normalisert seg.

HSMB

Ved forhøyet dødelighet grunnet HSMB anbefales Aqura i åtte uker. Fortsett bruk av Aqura dersom utbruddet vedvarer og fisken fortsatt har behov for tilpasset fôr. Husk at fisken kan være syk, selv ved lavt forhøyet dødelighet.

CMS

Ved forhøyet dødelighet grunnet CMS anbefales Aqura så lenge utbruddet vedvarer.

Forebyggende anbefaler vi Protec