CLEAN Assist

  • Høyt proteinnivå
  • Vannkvalitet
  • Styrker immunforsvaret

CLEAN Assist er et spesialtilpasset settefiskfôr til rognkjeks. Fôret inneholder råvarer av høy kvalitet som styrker fiskens immunforsvar og gir effektivt fôropptak. Mikroingredienser i fôret binder opp faeces og gjør det lettere å fjerne partikulært materiale i karene. Fôret er utviklet med fokus på sveveegenskaper og forbedret vannkvalitet. Vi anbefaler CLEAN Assist i hele påvekstfasen.

CLEAN Assist inneholder alger som gir en attraktiv grønnfarge, og som fremmer pigmentering og mikroflora i tarmen. Alle CLEAN produkter innholder også de samme helsefremmende kompnentene som Protec.