CLEAN Lumpfish

  • Optimal ernæring
  • Fiskehelse

En avmagret og sulten rognkjeks er en dårlig lusespiser. CLEAN Lumpfish er vårt skreddersydde vedlikeholdsfôr til rognkjeks i sjø. Med optimal ernæring og høyt innhold av vitaminer og antioksidanter bidrar CLEAN Lumpfish til god fiskevelferd og fiskehelse. 

Vi anbefaler å benytte CLEAN Lumpfish i perioden etter overgangsfôring med CLEAN Transfer.