GEMMA Micro

  • Tørrfôr
  • Tidlig tilvenning
  • Optimal ernæring
  • Erstatter levendefôr

Patentert og unikt larvefôr som erstatter levendefôr til marinfisk. Gemma Mirco har vist seg å være vellykket i bruk allerede fra dag 10-15 i storskalaproduksjon. Fordi fôret sikrer trygg kvalitet på larver og yngel, er det med på å fjerne den største flaskehalsen i yngelproduksjonen. Fôret har i tillegg en attraktiv grønnfarge
som ligner det larvene spiser i naturen. Råvarer av høy kvalitet, optimal sammensetning av næringsstoffer kombinert med en unik produksjonsprosess.