Hippo Express

  • Økt fôropptak
  • God smakelighet
  • God vekst

Hippo Express er et vekstfôr tilpasset flatfisk som kveite, men kan også brukes til piggvar fra ca. 70 gram. 

Fôret er formulert for å tilpasse ernæringsbehovet til kveite. Økt innhold av marine råvare og økt andel protein gjør at kveiten enda bedre kan utnytte sin vekstpotensiale. 

Pelleten er produsert på en skånsom måte som gir lav synkehastighet og ingen flyt.