Ionic

  • Påvirker ionebalansen
  • Motvirker dødelighet
  • Forebygger HSS

I anlegg som utelukkende baserer seg på ferskvann er lidelsen hemoragisk smoltsyndrom (HSS) et økende problem. HSS er en tilstand kjennetegnet ved anemi og omfattende blødninger i flere organer. Lidelsen er ikke fullstendig kartlagt, men trolig er HSS et sammensatt problem. En hypotese er at sykdommen oppstår når fisken har forstyrrelser i ionebalansen.

Ionic er lagd etter ønske fra settefiskprodusenter. Fôret er satt sammen for å rette opp fiskens ionebalanse gjennom tilførsel av ekstra salt. Saltkonsentrasjonen i fôret er ikke stor nok til å påvirke smoltifisering, men har gitt positive resultater mot HSS ved å  redusere dødeligheten betraktelig.

Anbefalinger

4 uker forebyggende før forventet HSS-dødelighet. Bør brukes straks dersom HSS-dødelighet registreres. Ionic-fôr bør brukes fram til fisken kommer i sjø.

Vi anbefaler å bruke overgangsfôret Supreme Ionic de siste 6 ukene før utsett.