Aktiv ernæring

Omfattende forskning og kunnskap skaper grunnlaget for alle fiske- og rekefôr vi utvikler. Gjennom vårt Active Nutrition-konsept, er hver fôrkomponent til stede for en gitt grunn - for å utføre en spesifikk oppgave som bidrar til fiskens og rekens helse, velferd og vekst når det trengs som mest.

Fôr skreddersys til art, størrelse, biologi og miljøfaktorer, og tar også hensyn til oppdrettsforhold, markedskrav og økonomisk press.

Gjennom Active Nutrition faller våre fôr inn i tre klart definerte kategorier: Optimalisert ernæring, Proaktiv ernæring og Spesifikk ernæring.

Optimalisert ernæring benyttes i alle fôr for å møte artenes behov under normale forhold, for å levere best mulig vekstpotensiale

Proaktiv ernæring forbereder artene for utfordrende hendelser, som høye temperaturer, håndtering og gradering, eller sykdomstrusler.

Spesifikk ernæring tilfører riktig ernæring for å gjøre artene mest mulig motstandsyktige mot sykdommer og miljøutfordringer, og møter spesifikke kvalitets- og markedskrav. Hver resept inneholder spesifikk ernæring for å møte de utfordringene artene eksponeres for.

Skretting/Skretting