Oppdrett av Kveite

Oppdrett av Kveite har hatt en positiv utvikling de siste årene, med oppdrett i Norge, Skottland og Canada.

Kveite er en flatfisk som tilbringer mesteparten av livsløpet på havbunnen. Derfor er merdene organisert med hyller på ulike dybder, for at fisken skal ha mulighet for å svømme ned og hvile.

Hunnfisken kan bli opptil 300 kg, mens hannfisken er betraktelig mindre med en maks størrelse på 50 kg. I gyteperioden kan opptil en million egg klekkes, og fra klekking til slakting av matfisk går det tre til fire år.

Kveite: en ettertraktet matfisk

Kveite er en ettertraktet matfisk, med marked hovedsaklig på den nordlige halvkulen. Mesteparten av salget pågår om vinteren, når fangst av villfisk ikke pågår.