Optimalisert fôr til laks

(Salmo Salar )

Laksens livssyklus

ROGN

Fra en kjønnmoden hunnlaks får vi ca. 10 000 lakseegg som befruktes med melke fra en hannlaks. 1 ml. melke innholder 10 milliarder sædceller

YNGEL

Det tar normalt 500 døgngrader fra befruktning til klekking av egget. Yngelen er selvforsynt med næring fra egen plommesekk. Når den veier ca. 0,2 gram, starter den å ta til seg tørrfôr og vokser raskt.

PARR

Lakseyngelen utvikler mørke flekker (parrmerking) og er fortsatt tilpasset ferskvann.

SMOLT

Vekten øker med opp til det doble hver 2. uke, og store fysiologiske endringer (smoltifisering) skjer for tilpasning til et liv i saltvann. Fra klekking til utsett i sjøvann, tar det 6-12 mnd

LAKS

Fra laksen settes ut i sjø og frem til den slaktes ved 4-6 kg, tar det ca. 12-18 mnd. For hver kilo produsert laks, er det benyttet ca. 1 kg fôr.

Optimalisert laksefôr for økt slakteutbytte

Reduseres sløyesvinnet fra oppdrettet laks og ørret med 1-2 prosent, kan næringen produsere en halv middag ekstra fra hver slaktet fisk. Fôrreseptene som gjør dette mulig, er allerede tatt i bruk i Skrettings Premium-fôr.

Les artikkelen

Skretting håndterer utfordrende råvaresituasjoner

I slutten av 2014 gikk prisen på fiskemel kraftig opp samtidig som dollarkursen steg betraktelig. Skretting er godt forberedt på å håndtere råvareutfordringene.

Les artikkelen

SHIELD for å holde lusa unna laksen

Forsøk viser at laks som får SHIELD, får opptil 20% mindre lusepåslag. Mindre lus betyr mindre avlusing og færre sultedager.

Les artikkelen

Karina Daae Nilssen

Produktsjef vekstfôr

+47 76 11 76 12

Send e-post