Fôrvalget ditt påvirker fiskens evne til å takle håndtering

I perioder kreves det at fisken håndteres ofte. Da er det viktig at du velger et fôr som hjelper fisken din å holde seg frisk. Helsefôret Protec er utviklet for å hjelpe fisken med nettopp dette.

Husk helsefôret Protec 2 uker før og 2 uker etter avlusing

1. Protec forbedrer fiskens slimkvaliteten

Hos fisk fungerer slimet som mekanisk og biologisk beskyttelse. Jo mer fisken håndteres, dess mer slim mister den. Det er godt dokumentert at Protec øker produksjonen av slimceller og gjør slimet mer tyktflytende. Forsøk viser at Protec endrer slimets innhold for økt beskyttelse mot sårbakterier, og etter håndteringen vil nye slimceller dannes raskere.

Økt mekanisk beskyttelse Økt biologisk beskyttelse
 Graf som viser Protec gir slimet økt mekanisk beskyttelse Graf som viser Protec gir slimet økt biologisk beskyttelse

2. Protec støtter skinnhelse

Håndteringsprosesser kan føre til tap av skjell og sårskader i fiskens hud. Protec inneholder virkestoffer tas opp i fiskens skinn og gir økt beskyttelse. Det er også dokumentert raskere sårheling hos fisk fôret Protec sammenlignet med kontroll.

Protec beskytter skinnets immunkapasitet

Graf som viser at Protec øker skinnets immunkapasitet

3. Protec reduserer faren for sykdomsutbrudd hos fisken

Håndteringsprosesser kan stresse fisken og dermed gjøre den mer mottakelig for sykdom. Forsøk viser at Protec gir lavere stressnivåer og støtter fiskens naturlige forsvarsmekanismer. Protec inneholder flere ingredienser med antimikrobiell effekt som kan forhindre at bakterier, virus og parasitter får fotfeste i fisken.

Protec gir økt overlevelse

Graf som viser at Protec gir økt overlevelse

Forbered fisken på utfordring med Protec 2 uker før sulting for håndtering. Reparer småsår og sørg for nydannelse av slimlaget med Protec 2 uker etter operasjonen.

Se flere anbefalinger