Skretting håndterer utfordrende råvaresituasjoner

I slutten av 2014 gikk prisen på fiskemel kraftig opp samtidig som ­dollarkursen steg betraktelig. ­Skretting er godt ­forberedt på å håndtere ­råvare­utfordringene.

Etter at anslaget for bestanden ble redusert med 90 prosent, avlyste Perus myndigheter i høst den andre sesongen av fisket etter verdens største fiskeriressurs, anchovetas. Mot slutten av fjoråret steg også dollarkursen kraftig, og markedsprisen på viktige marine råvarer til fiskefôrproduksjon ble på kort tid mye dyrere.

Økt råvarefleksibilitet

Kunnskapsutviklingen må alltid gå foran ­utviklingen av kommersielt fiskefôr. Skretting har utviklet og for lengst tatt i brukMicroBalance®, et verktøy som gir svært presis kunnskap om fiskens ernæringsbehov. Kunnskap om ­råvarers innhold av mikronæringsstoffer er sentral for å gjøre seg uavhengig av enkeltråvarer som fiskemel. Leo Nankervis, teamleder ernærings­forskning på laksefisk ved Skretting ARC, sier at det i dag kan produseres effektivt og trygt fiskefôr helt uten fiskemel.

– Dette har vi dokumentert vitenskapelig gjennom et titalls forsøk under kontrollerte betingelser. Forskningen har vist at laksefisk kan fôres uten både fiskemel og fiskeolje. Dette er viktig kunnskap for å være forberedt på pressede råvaresituasjoner. I 2015 vil denne fleksibiliteten for alvor ha innvirkning på hvordan vi komponerer våre kommersielle fôr, sier Nankervis. 

Nye leverandører

Raw materials

Når verdens største leverandør av fiskemel ­kansellerer en hel anchoveta-sesong, får det ­følger for både tilgang og pris på råvaren. Skretting jobber aktivt for å finne nye marine råvarekilder.

– Det er rimelig å tro at restråstoff fra næringsmiddelindustrien kommer til å utgjøre en større andel av våre innkjøp. Dette vil være god ressursutnyttelse. Samtidig ser vi oss om etter nye, alternative fôrråvarer. Vi opprettholder strenge krav til mattrygghet, sporbarhet og bærekraft. Alle fôrråvarer som tas inn i Skrettings fabrikker, må gjennomgå grundige analyser, lover Nankervis.

MicroBalance® oppdateres fortløpende med ny kunnskap, inkludert analyser av ­potensielle, nye råvarer. Dette gjør ­verktøyet ­stadig kraftigere og i stand til å gi raskere analyse­resultater.

– Kunnskapen gir oss stor fleksibilitet i valg av råvarer til fôrproduksjonen, sier Nankervis.

MicroBalance®

MicroBalance® ble tatt i bruk i Skrettings ­laksefôr i 2010. Siden da har laks fôret med Skretting-fôr vært en netto produsent av marine proteiner. Fiskemelandelen ble først redusert fra 25 til 15 %, og har etter hvert hatt en ytterligere nedgang.

– Fiskemel er fortsatt en god og komplett proteinkilde for laksefisk. Men vi har i dag et større fokus på fordøyelige næringsstoffer enn hvilken råvare de kommer fra, og kunnskap til å kunne erstatte alle dagens fôrråvarer, sier ­Nankervis.            

Situasjonen med fiskemel fra Peru ­synliggjør hvor viktig denne kunnskapen er. Kunnskapen vil bli enda viktigere i årene som kommer.

– Vekstmålene for norsk sjømat forutsetter en fôrproduksjon som det ikke finnes nok råvarer til med dagens resepter, fastslår han.