Kommer snart til en fisk nær deg

Skretting lanserer nå Nutra Buzz, et settefiskfôr som inneholder insektmel. Nutra Buzz er et stort steg i arbeidet for
å sikre at havbruksnæringen fortsetter å forbedre og utvikle seg på en ansvarsfull og bærekraftig måte.

Det laksen spiser i naturen

I naturen er insekt en naturlig del av fiskens kosthold. Insektmel er en god kilde til protein og aminosyrer. Aminosyreprofilen i insektmel er sammenlignbar med fiskemel,  og inneholder alle aminosyrene laksen har behov for. 

Det er gjort mye forskning for å forstå kompleksiteten av insektprotein som en fôrråvare fra flere perspektiver; bærekraft, ernæring, kvalitet og matvaretrygghet, reguleringer og økonomi. I forsøk hvor fisken har fått fôr med insektmel viser resultatene god appetitt og at fisken vokser like godt som med tradisjonelle proteinkilder som blant annet fiskemel. 

Insekt - et bidrag til bærekraftig vekst

Verdens befolkning er estimert til å være 9,5 milliarder i 2050. Det blir da flere munner å mette samtidig som økt velstand endrer spisevaner. Dette vil gi økt behov for og etterspørsel etter protein. Akvakultur vil være en viktig bidragsyter for å dekke dette behov, men for å sikre ansvarlig og bærekraftig vekst trenger næringen tilgang på alternative fôrråvarer. Insekt har vist seg å være en god og bærekraftig kilde til protein og fett, og det skjer mye spennende innen oppdrett på insekt.

Regelverket for bruk av insekt i fôr setter strenge krav til at insektene kommer fra oppdrett, og det er fire arter som er tillatt som fôrråvarer: svart soldatflue, melbiller, sirisser og husflue. For at insektmel kan være en del av vår fôrresept, er det helt nødvendig med tilstrekkelig tilgang til og jevn kvalitet på råvaren. 

For at insektmel som fôrråvare skal bli en kommersiell suksess, ligger det til grunne at hele verdikjeden sammen må ta ansvar.

  • Estimert produksjon fra havbruksnæringen 2025

  • Estimert råvarebehov 2025. Økt etterspørsmål må dekkes av nyskapende råvarer, såkalt novel ingredients.

1 /

Insektmel - sirkulær økonomi i praksis

Fra klekking til høsting

I klekkeriet legger flere millioner voksne fluer egg som klekkes til larver. Insekter har en kort produksjonstid, 1-3 måneder fra egg til høsting av larver. 

Utnytter organisk restavfall

ikon organisk materiell

Insekt har evne til å gjøre organisk materiell om til protein og fett av høy kvalitet. Insektene fôres rester av korn, frukt og grønnsaker fra lokale ressurser. Fôr til insekt kan bare inneholde vegetabilsk protein. Gjødsel, slam, kjøkken- og matavfall er ikke tillat som fôr til insektene. 

Prosessering av insektlarver

Insektlarver til mel

Før insektlarvene blir fullvoksne biller eller fluer blir de sortert. 99% av de fullvoksne larvene tørkes og males opp til mel, mens 1% taes videre til oppdrett av nye insektlarver. Avfallet fra larvene (faeces) brukes som organisk gjødsel i landbruk. 

Insektmel i fiskefôr

Fiskefôrikon

Alt insektmel brukt i fiskefôr kommer fra oppdrett. Ferdigproduktet må ha stabile egenskap for å kunne bli brukt i fôrproduksjon. Insektmel er har kort produksjonstid og utnytter effektivt lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall som gir fiskefôret er lavere fotavtrykk. Ved å ha insektmel i porteføljen vår øker vi vår råvarefleksibilitet og har en god alternativ proteinkilde til fiskemel og soyaproteinkonsentrat. 

Et sunt og bærekraftig måltid

ikon laksekotelett

Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser fisk til middag to til tre ganger i uken. Laks inneholder viktige næringsstoffer, som marint omega-3, vitamin D, jod og selen. Nofima har i forsøk vist at laks fôret med insekt har samme gode smaken som ved tradisjonelle fôrråvarer. Ved å spise et med måltid laks som har spist fôr med insekt, har du gjort et sunt og bærekraftig valg. 

Redusert press på planeten vår

Det er estimert en økt vekst på 30 millioner tonn fra havbruk. Dette vil generere økt råvarebehov på 45 millioner tonn (FAO). Vi er avhengig av nye, alternative kilder til protein ettersom det er ikke mulig å hente mer fra fiskerier, og vi må redusere presset på planeten vår. Oppdrett av insekt har et lavt fotavtrykk, og er et viktig alternativ til tradisjonelle kilder til protein. Et tonn med insekt kan vokse seg fullvoksne på 1-3 måneder, og da kun med bruk av et landareal på 20 kvadratmeter. Insekter slipper ut mindre drivhusgasser per kg produsert protein, og konkurrerer ikke om jordbruksland eller ferskvannsressurser

Forbrukerne etterspør bærekraft

En global undersøkelse viser at 66% av forbrukere er villig til å betale mer for bærekraftige produkter, og blant millenials er kjøpsviljen enda høyere, 73%. I løpet av de siste fem årene har blant annet salget av bærekraftige forbrukervarer økt med nesten 20% i det amerikanske markedet. Dette er fire ganger mer en standardprodukter (ref. Nielsen 2015 og 2018). Her har havbruksnæringen en unik mulighet og en god bærekraftshistorie som må fortelles. 

Ta kontakt for mer informasjon om Nutra Buzz

Siri Tømmerås

Fagsjef landbasert

Les mer om arbeidet med fôrråvarer

Skretting forplikter seg til 2 millioner dollar til å utvikle alternative fôrråvarer i 2020

Skretting setter av 2 millioner dollar i 2020 til å utvikle alternative fôrråvarer til oppdrettsnæringen. Dette er et ledd i Skrettings langsiktige strategi for å sikre verdenshavene.

Les mer

Fôrprodusenter tar grep i Brasil for å hindre avskoging og beskytte dyrelivet

Fôrprodusentene har gått sammen med sertifiseringsorganisasjon ProTerra og brasilianske soyaprodusenter om å ta ansvar utenfor lakseverdikjeden. Den nyetablerte gruppen 'Aquaculture Dialogue on Sustainable Soy Sourcing from Brazil' har iverksatte tiltak for bedre sporbarhet, åpenhet, leverandørkrav og avskoging.

Les mer

Raudåte: ny, kortreist og fornybar råvare i kommersielt fôr

Nå er den største høstbare ressursen i Norskehavet, Raudåte (Calanus finmarchicus) tilgjengelig i Skrettingfôr. Det er mer av denne vesle hoppekrepsen enn all villfisk og alle sjøpattedyr til sammen i de nordiske farvanna. Dette dyreplanktonet er en unik proteinressurs som vi i Skretting nå tar i bruk i fiskefôret vårt.

Les mer

Skretting støtter FNs bærekraftsmål

14 Liv under vann

Etterspørselen etter sjømat øker etterhvert som verdensbefolkningen vokser. Per dags dato har forbruket av sjømat doblet seg siden 1960. Den økte etterspørselen kan øke presset på villfisken som også er en viktig tradisjonell fôrråvare. Gjennom år med forsøk har Skretting ARC kommet frem til løsninger som gjør det mulig å produsere sunn sjømat uten fiskemel. 

FNs bærekraftsmål 1515 Liv på land

Produksjon av fôringredienser har en betydelig påvirkning på livet på land. Dette inkluderer drivhusgasser, tap av biologisk mangfold og berikelse av næringsstoffer som oppstår fra landryddig, drivstoff, plantevernmidler og kunstgjødsel. Ved å samarbeide med våre leverandører jobber vi aktivit med å redusere disse påvirkningene. Vårt viktigste verktøy i dette arbeidet er vår "code of conduct" som beskriver våre krav til leverandører når det gjelder bærekraft.