Hva gjør du når det er slutt på matpakken?

Viktig med tidlig ernæring når plommesekken er absorbert

Som yngel er fisken utstyrt med egen matpakke fra naturens side. Overgangen til å spise selv er vanskelig. Startfôringen er avgjørende for en god start.

Plommesekken dekker alle fiskens behov for næringstoffer, i den aller første tiden. Men når den medfødte matpakken er oppbrukt, må ernæringsbehovet dekkes gjennom et fôr som også må ta hensyn til at den lille fisken aldri har prøvd å fordøye fast føde.

Tarmsystemet til startfôringsyngel er svært underutviklet. For å kunne gjøre seg nytte av næringsstoffene i fôret, må yngelen først og fremst være i stand til å fordøye fôret. I praksis betyr det strengere krav til fôringrediensene enn i fôr til større fisk, og at råvarene som benyttes i fôrproduksjonen må være ekstra lett å fordøye for yngelen.

Til sammen må råvarene også dekke yngelens kompliserte ernæringsbehov, for at den raskt skal kunne vokse og utvikle sine vitale organer. Det er et puslespill; på samme måte som du trenger alle delene for å sette sammen stolen fra IKEA, må pelleten inneholde alle de riktige byggesteinene som yngelen trenger. Tidlig og god ernæring er også essensielt for utviklingen av yngelens immunforsvar.

Vannkvaliteten er viktig i alle faser av fiskens liv, men viser seg å være spesielt viktig i startfôringsfasen. Siden fôret er en faktorene som påvirker vannkvaliteten mest, bør det også stilles strenge krav til pelletens fysiske kvalitet. Mange anser faktisk dette som like viktig som ernæringssammensetningen.

– God ernæringssammensetning kan ikke kompensere for dårlig fysisk kvalitet, sier Siri Tømmerås, ansvarlig for fôr til landbasert oppdrett i Skretting.

I produksjonen av startfôr i Skrettings fabrikker er det et høyt fokus på pelletens vannstabilitet, dette for å sikre god teknisk kvalitet og redusert tap av næringsstoffer i vannet. Råvarene i startfôret Nutra Sprint er også bearbeidet spesielt med tanke på å gjøre innholdet i pelleten mest mulig tilgjengelig for yngelen. Dessuten er mikropelleten selskapets minste ekstruderte og mest skånsomt produserte fôr.

Nutra Sprint finnes i størrelser fra 0,5-1 millimeter og brukes til fisk fra 0,18 til rundt 3,5 gram.

Finn ut mer

Gi fisken din en god start

Tidlig ernæring er essensiell for riktig utvikling og vekst. Nutra Sprint sikrer rask vekst samtidig som fiskens næringsbehov blir dekket. Fôret er tilpasset et underutviklet fordøyelsessystem.

Last ned brosjyre

Nutra Sprint

Nutra Sprint taes i bruk fra fisken er 0,18 gram og brukes frem til fisken er rundt 3,5 gram. Fôret er tilgjengelig i størrelsene 0,5, 0,7 og 1 mm.

Gå til produktkatalog

Har du noen gang sett et lakseegg klekke?

Når fisken har absobert plommesekken starter den opp med tilpasset fôr. Utviklingen før den kommer så langt er fasinerende. Følg laksen fra rogn frem til startfôring. 

Se film