All smolt trenger ekstra ernæringsstøtte ved utsett på sjø

Smoltutsett er et av årets vakreste øyeblikk, men kan også være svært krevende for smolten. Uavhengig av hvordan smolten er produsert; gjennomstrømning, RAS, tradisjonell smolt eller post-smolt, vil den oppleve stress ved utsett som et resultat av blant annet håndtering og endring i miljø. I det nye miljøet blir fisken også utsatt for et høyere sykdomspress.

Ved å gi tilpasset ernæring i overgangsfasen styrkes fiskens immunforsvar og stressnivået til fisken reduseres. Mindre stress gjør at fisk i sjø kommer raskere opp i appetitt og dermed raskere opp i vekst.

Utsett krever mye av smolten

I forkant av utsett har smolten gjennomgått en smoltifiseringsprosess hvor den blant annet har endret utseende, adferd og funksjonen av flere organer. Dette er en prosess som krever svært mye av smolten. 
      
Smoltifisering er en prosess hvor organene for osmoseregulering gjennomgår fysiske endringer for at smolten skal kunne leve i sjøvann. Dette er orkestrert av hormonelle endringer i kroppen som er indusert av eksterne triggere. Disse endringene er avgjørende for en vellykket smoltifisering, og er svært krevende for fisken. I tillegg får smolten et endret utseende og endret adferd. Alt dette påvirker ernæringsbehovet til fisken


Videre blir smolten utsatt for stress i form av håndtering, pumping og transport. I tillegg til stress kan håndtering bidra til skader i skinn som kan åpne opp for infeksjoner.

Til slutt er smolten i stor grad oppdrettet i lukkede anlegg som er har et trygt, stabilt miljø med et lavt smittepress. Ved utsett på sjø blir fisken naturlig mer utsatt for høyere smittepress på grunn av organismer som spres med strømmen.
Et resultat av disse påkjenningene kan ofte være redusert appetitt, noe som kan vare i opp mot 2 måneder etter utsett. Som igjen bidrar til både redusert vekst, velferd og forsvar mot sykdom.

Riktig ernæring reduserer stress og dropp i appetitt

Næringsstoffer har vist å kunne reduserer belastning på fisken i forbindelse med utsett. Et overgangsfôr bør inneholde ingredienser som redusere stress. Ved å redusere stress vil fisken unngå stor dropp i appetitt, og fôrinntaket vil derfor øke. Resultatet av dette vil da være at fisken kommer raskere opp i normal vekst. I tillegg bør fôret bidra til å styrke fiskens forsvar mot sykdom gjennom å styrke skinn, tarm og immunforsvaret.

Les mer om vårt overgangsfôr

Anbefaling ved utsett

Overgangsfôret Supreme anbefales både før og etter utsett.

Les mer

Full helsepakke i overgangsfôr

Overgangsfôret inneholder full Protec som beskytter skinn, gjeller og tarm, støtter fiskens immunforsvar og øker antioksidativ kapasitet.

Les mer

Laksens immunforsvar svekkes etter utsett

I en artitkkel i intrafish uttaler forskere ved Nofima at immunforsvaret faller brått rett etter utsett i sjø, og det tar omtrent tre måneder før nivået er tilbake til normal.

Les artikkel