Er fisken din forberedt på PD-sesongen?

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) kan gi alvorlige økonomiske tap på grunn av dårlig tilvekst og redusert slaktekvalitet. Med Skrettings helsefôr React og Protec reduserer du risiko og skadeomfang ved PD-utbrudd.

 

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Skretting har gjennomført forsøk for å undersøke hvilken effekt optimal ernæring har ved PD-utbrudd. Resultater fra smitteforsøk på Veso Vikan viste at fisken fôret med Protec hadde redusert virusmengde i kroppen og det var mindre antall smittet fisk i denne gruppen sammenlignet med den vaksinerte gruppen fôret med kontrollfôr. Det ga en vesentlig effekt på dødeligheten. Den vaksinerte fiskegruppen fôret Protec hadde en kumulativ redusert dødelighet på 80 prosent sammenlignet med den vaksinerte gruppen fôret kontrollfôr. I den uvaksinerte gruppen ble dødeligheten redusert med 70 prosent (se graf). 

 

 

 

 

Slik fôrer du med Protec

Ved risiko for PD anbefaler Skretting å bruke Protec i fire uker før høyrisiko og deretter to uker for hver fjerde uke med vekstfôr gjennom risikoperioden. Dette anbefales for å skape en fisk som er best mulig rustet før et eventuelt sykdomsutbrudd.
Av og til trenger Norges friskeste husdyr behandling, all forebygging til tross. Derfor har Skretting utviklet React til støtte for PD-smittet fisk. Ettersom PD påvirker fiskens pankreas funksjon vil dette også gå utover fiskens evne til å fordøye fôret. React er et lett fordøyelig fôr med spesielle krav til råvarer og produksjonsprosess.  

Hva er Pancreas Disease?

Alvorlig sykdom som rammer laksefisk og forårsakes av salmonid alphavirus (SAV). Viruset angriper fiskens bukspyttkjertel (pancreas), hjertemuskulatur og skjelettmuskulatur. Ettersom bukspyttkjertelen rammes vil også fiskens evne til å fordøye fôret påvirkes. Nedbryting av kjertelvev fører til at fisken ikke lenger klarer å produsere tilstrekkelig mengde fordøyelsesenzymer, noe som i neste omgang fører til redusert vekst. Sykdommen kan dermed gi store økonomiske tap for oppdrettere.