Protec Gill - innovativt helsefôr for god gjellehelse

Fiskens helse og velferd er avhengig av friske og sunne gjeller. På bakgrunn av dagens gjelleutfordringer har Skretting utviklet et fôr som bidrar til å bedre fiskens generelle gjellehelse. Protec Gill inneholder full Protec-pakke, i tillegg til komponenter for friskere gjeller. Fôret har god dokumentasjon mot AGD samtidig som det forebygger mot gjellesykdom og støtter fiskens gjellehelse.

Hva skjer når gjellene blir syke?

Dagens gjelleproblemer kan knyttes til en rekke faktorer og forårsakes av blant annet av dårlig vannkvalitet, forgiftninger og smittsomme agens. Gjelleproblemer hos oppdrettsfisk sies derfor å være multifaktoriell. Uavhengig av årsak vil skader og irritasjoner i gjellevevet kunne føre til at det vokser sammen og blir tykkere. Dette gjør at gjellenes overflate reduseres og mindre areal vil være tilgjengelig for gassutveksling. Fisken får dermed problemer med å ta opp nok oksygen og konsekvensene vil være apetittsvikt, lav toleranse for stress, redusert immunforsvar og kan i verste fall være dødelig.

AGD (Amoebic gill disease) er kjent for å forårsake gjelleproblemer og skyldes den parasittisk amøben Paramoeba perurans. Når amøben fester seg til gjellene vil den skape irritasjon og som en reaksjon vil gjellene starte å produsere slim. Fisk med AGD har tydelige pusteproblemer, redusert svømmeaktivitet og treige reaksjoner. Når gjellene er svært hardt rammet vil fisk tilslutt kveles som følge mangel på oksygen.

Protec Gill - en ernæringsløsning for gjellehelse

Da AGD spredde seg som ild i tørt gress og rammet mer og mer fisk, startet Skretting jakten på en løsning som kunne bidra til å redusere skadene. På bakgrunn av laboratorieundersøkelser og gjentatte smitteforsøk har Skretting utviklet et fôr som gjør fisken bedre rustet mot AGD og som støtter fiskens generelle gjellehelse. Fôret har fått navnet Protec Gill og inneholder full Protec-pakke i tillegg til komponenter som sørger for bedre gjellehelse. Fôret virker smittebegrensende, støtter gjellenes funksjoner, samt gir raskere heling.

Bremser smitten

Det første som ble undersøkt var hvilke substanser som påvirker amøben direkte. Flere funksjonelle ingredienser ble testet og forskerne ved Skretting ARC fant etterhvert frem til stoffer som hemmet vekst og som økte dødeligheten av amøben. Siden substansen også skal formuleres inn i et fôr og deretter tas opp i fisken, ble amøben eksponert for slim fra fisk som hadde fått fôr tilsatt Protec Gill-substansen. Resultatene viste at slimet fra Protec Gill-fisken hemmet vekst av amøber og forskjellen var statistisk signifikant. For å validere Protec Gills effekt mot AGD er det gjennomført smitteforsøk på øya Tasmania utenfor Australia. Resultatene viser at Protec Gil økte overlevelsen med 27,1%, 20,3% og 42,4% hos Atlantisk laks smittet med AGD. Resultatene var statistisk signifikante.

Graf som viser økt overlevelse

Støtter gjellene

I samme forsøk ble det også tatt blodprøver av fisken gjennom forsøksperioden. Natrium et mineral som gjenspeiler saltnivået i fisk. Fisk som lever i saltvann er mindre salt enn det omgivende vannet og den vil kontinuerlig kvitte seg med saltoverskuddet. Dette er det gjellene som er ansvarlig for, og nivået av natrium i blodet kan derfor fortelle om gjellenes funksjonalitet. Hos Protec Gill fisken fant en signifikant lavere natrium-nivåer i blodet sammenlignet med kontrollgruppen. Dette tyder på at Protec Gill bedrer gjellenes funksjonalitet fordi fisken lettere klarer å kvitte seg med de overflødige saltene i kroppen.

Graf som viser lavere natrium-nivåer i blodet

Gir raskere healing av fiskens gjeller

I 2016 ble det gjennomført feltforsøk i Chile med Protec Gill og fisk som hadde utviklet gjelleskader på grunn av et algeangrep. Her ønsket en å teste Protec Gills betydning for heling av gjellevev og de verste fiskegruppene ble derfor satt på Protec Gill. Etter 6 uker var den makroskopiske gjellescoren vesentlig lavere hos disse gruppene sammenlignet med kontroll gruppene. Histologiske scorings resultater viste samme mønster som makroskopisk, og var signifikant lavere for Protec Gill-gruppen 3 uker etter oppstart.

En godt immunsystemet er viktig når det kommer til evnen til å forsvare seg mot potensielle sykdomsfremkallende mikroorganismer. IgT og lysozymer er viktige og essensielle komponenter av fiskens naturlige forsvarssystem. Resultater fra forsøk viser at immunsystemet oppreguleres hos fisk som fôres Protec Gill sammenlignet med kontroll. Dette betyr at fisk som fôres Protec Gill vil være bedre forberedt mot sykdomsutfordringer den vil møte. 

Graf som viser gjellescore gjennom forsøk

Slik fôrer du Protec Gill

Protec Gill-anbefalingene avhenger av når på året fisken sjøsettes. For vårsmolt eller større fisk anbefales Protec Gill i seks uker for å starte forebyggingen mot AGD. Deretter anbefales det at du bruker Protec Gill i to uker for hver fjerde uke med vekstfôr gjennom risikoperioden i høst-halvåret.

For høstsmolt anbefales overgangsfôret Supreme i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill de seks neste ukene. Du har da forebygget store deler av risikoperioden fram til temperaturene faller.

Ved gjelleskade eller gjellesykdom anbefales Protec Gill i seks uker for raskere heling.   

For mer informasjon om Protec Gill og våre anbefalinger, ta kontakt med en av våre fiskehelseansvarlige:

Margunn Sandstad

Fagsjef fiskehelse og medisin

+47 482 67 472

Send e-post

Johan Rennemo

Fagansvarlig fiskehelse & veterinær
Stavanger

+47 916 65 576

Send e-post

Eirik Hoel

Fagansvarlig fiskehelse

+47 48 89 50 87

Send e-post