Begynn tidlig for å sikre bedre innfarging av fileten

Større smolt og kortere produksjonstid i sjø, har gitt produsentene tidstrøbbel for å oppnå riktig farge på laksefileten. Skretting gjør det mulig å starte innfarging før fisken overføres til mærer i sjø.

Smalere tidsvindu

Fordi det ikke har vært vanlig å pigmentere fisken før den settes i sjøen, utfordrer produksjon av stor smolt de tradisjonelle pigmentregimene i næringen. For 10-15 år siden var det ikke uvanlig å sette ut 40 grams smolt i sjøen. I dag er den gjerne mange ganger større. Produksjonstiden i sjøen kan bli opptil flere måneder kortere, og fisken har dermed mye mindre tid til innfarging enn tidligere.

Innfarging fra 50 gr

Skretting tilbyr nå et fôr med 70 miligram astaxanthin i fôrpellet ned til 3 mm størrelse til fisk fra 50 gr. Forsøk bekrefter hvor effektivt det er å starte innfargingen tidlig. Kost ­nytte-analysene viser dessuten at dette kun gir moderate ekstrakostnader for settefisk­produsentene og muligheter for kostnadsbesparelser hos matfiskprodusentene. Vår nye strategi er relatert til størrelsen på fisken og ikke hvor produksjonen finner sted.

Tidlig innfarging er en rimelig måte å sikre at fisken har riktig farge og gir økt fleksibilitet om du må slakte før oppsatt plan. I tillegg har forsøk vist at tidlig innfarging med høyt astaxanthin gir jevnere farge.

Vår pigmentanbefaling

Skrettings pigmentanbefaling

Start så tidlig som mulig. Vedlikholdsfôring (30mg/kg) etter oppnådd slaktemål.

  • 6md/50 g
  • Uavhengig av ferskvann/sjøvann
  • Jevnere filetfarge
  • Økt fleksibilitet