Styrk fisken i møte med lave temperaturer

Vinter under 8 grader

Om vinteren trenger fisken ekstra ernæringsstøtte Ettersom fisken er vekselvarm går de biologiske prosessene saktere på lave temperaturer. Dette betyr langsommere fordøyelse, redusert appetitt, og dermed lavere vekst. Fiskens forsvarsmekanismer og reparasjonsprosesser går også saktere i kald sjø. Dette byr på utfordringer når bakteriene som forårsaker sår trives godt, selv når temperaturen faller under 8 grader.

Vinteranbefalinger

Skretting anbefaler at du bruker fôr tilpasset fiskens ernæringsbehov ved temperaturer under 8 grader. Vi anbefaler også at du bruker helsefôr forebyggende mot vintersårbakterier. Bytt til vinterfôret Express Polar som gir bedre tilvekst og styrker hudhelsen med økte nivåer av sink og vitamin C. Bruk Protec eller minProtec skinnpakke forebyggende for å styrke fiskens immunforsvar, forebygge mot sår og raskere sårheling. Protec bidrar også til et redusert nivået av stresshormoner ved håndtering.

En utfordring

fôranbefaling en utfordring vinter


Bruk minProtec skinnpakke på Express Polar kontinuerlig så lenge temperaturen er under 8 grader. 

Flere utfordringer

fôranbefaling flere utfordringer vinter

 

 

Bruk Protec i to uker for hver fjerde uke Express Polar så lenge temperaturen er under 8 grader.

For spesifikke anbefalinger til din lokalitet, ta kontakt med din Skretting-kontakt.