Leppefisk mot lus

Langs norskekysten lever det mange leppefiskarter som spiser krepsdyr, kråkeboller, muslinger, og snegler. Leppefisk er til god hjelp for annen fisk fordi den også spiser parasitter. Evnen til å rense parasitter fra annen fisk, har gjort leppefisken velkommen inn i laksemerdene.

Her holder den nivået av lakselus lavt ved å spise lus av laksen. For å være en god luserenser, trenger den i tillegg fôr som holder den frisk.

1) Berggylt (Labrus berggylta) er den største leppefisken vår, og kan bli opptil 60 cm lang. Fram til den er rundt 35 cm er den hunkjønn, deretter skifter den kjønn til hann. Den trives med litt temperatur, og er sjelden å finne i det fri nord for Hordaland. Berggylt er en effektiv rensefisk mot lakselus, og derfor drives det også oppdrett av denne leppefisken.

2) Grønngylt (Symphodus melops) kan bli opptil 30 cm, men er oftest 15–20 cm. Den likner på berggylt, men har en bønneformet, mørk flekk bak øyet og en svart flekk på haleroten. I Norge er den vanlig i fjæra nordover til Trondheimsfjorden, og er enkelte steder den mest tallrike leppefisken.

3) Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) er den minste leppefisken, sjelden større enn 10 cm. Bergnebben skilles lett fra de andre leppefiskene  på en svart flekk frampå ryggfinnen, og på hver side av haleroten. Den trives lengre nord enn de ande artene, og kan finnes i Troms.