Nutra Buzz

Nutra Buzz er vårt settefiskfôr som inneholder insektmel*. I naturen er insekt en naturlig del av fiskens diett, og en god kilde til protein og fett. Nutra Buzz er basert på Nutra Olympic. Nutra Buzz er vekstfôr til settefisk med høyt nivå av fordøyelig protein som sikrer god vekst. God fôrtilgjengelighet sikres gjennom rett egenvekt som gir pellet med gode sveveegenskaper.

*insektmel kan også fåes i andre fôr. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon

Les mer om Nutra Buzz her