Nutra RC

  • Resirkulering
  • Vekstfôr til settefisk
  • Vannkvalitet

Nutra RC er ekstrudert fôr til laks og ørret beregnet for bruk i moderne resirkuleringsanlegg. Inneholder patenterte mikroingredienser som binder opp faeces partiklene og gjør det lettere å filtrere og fjerne partikulært materiale.