Nutra ST

  • Spesialisert produksjonslinje
  • Skånsom prosess
  • Optimal ernæring & helse
  • Minste pelleterte fôr
  • Svevefôr

Vårt minste fôr som er produsert med agglomeringsteknologi. Brukes på liten startfôringsyngel før man skifter til Nutra Sprint. Anbefales å kun brukes for en kort tidsperiode.