Nutra ST

  • Spesialisert produksjonslinje
  • Skånsom prosess
  • Optimal ernæring & helse
  • Minste pelleterte fôr
  • Svevefôr

Vårt minste fôr som er produsert med agglomereringsteknologi. Brukes på liten startfôringsyngel, 0,15-0,20 gram, før man skifter til Nutra Sprint. Anbefales brukt kun i en kort tidsperiode.