Nutra Supreme RC

  • Jevn smoltifisering
  • Vannkvalitet
  • God vekst
  • Resirkulering

Det beste overgangsfôret til laks for å sikre smidigst mulig overgang fra ferskvann til sjøvann. Fôret er spesielt tilpasset for bruk i resirkuleringsanlegg (RC). Inneholder mikroingredienser som reduserer tiden det tar før fisken har full appetitt etter utsett, med økning i veksthastighet som resultat. I tillegg inneholder fôret full Protec-helsepakke for å sikre god fiskehelse.

Anbefalt brukt de siste 6 ukene i ferskvannsfasen.