Optiline Trout S/V

  • Optimal ernæring
  • Sesongtilpasset
  • Optimalt energinivå

Spirit Trout er tilpasset ørretens ernæringsbehov den første tiden i sjøen, fra utsett til 1200 gram.

Alle Skrettings ørretfôr har en spesialtilpasset produksjonsprosess som forhindrer fettgulping.