Oxolinsyre vet.

  • Medisinfôr
  • Antibiotikum

Oxolinsyre vet. er et reseptbelagt medisinfĂ´r. Se www.legemiddelverket.no  for preparatomtale.

Reseptbelagt fôr

Informasjon for helsepersonell.

Egnet til