Protec Gill

  • Støtter gjellehelsen
  • Beskytter
  • Balanserer

Protec Gill er basert på Skrettings helsefôr Protec, som styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer. I tillegg har fôret virkestoff som øker gjellenes forsvarsevne. Laboratorietester indikerer direkte hemmende effekt på amøben. Protec Gill har vært testet i 3 smitteforsøk med AGD, og gitt opptil 42,2% høyere overlevelse. Det er samtidig vist bedret gjellekapasitet og slimkvalitet etter fôring med Protec Gill.

Anbefalinger

Vårsmolt

Protec Gill benyttes i seks uker fra midten av juni og frem til august. Deretter anbefales pulsing med to uker Protec Gill etter hver fjerde uke med vekstfôr ut risikoperioden.

Vårfisk figur

Høstsmolt

Supreme anbefales i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker. Man har da fôret forebyggende i 12 uker tilsammen.
Høstfisk figur
På senhøsten når temperaturene tilsier at badebehandling ikke er anbefalt, kan Protec Gill støtte fisk med gjellescore.

Ved gjellskade eller -sykdom

Fôranbefaling ved gjelleskade