Protec Vitalis

  • Styrker tarm og immunforsvar
  • Spesialtilpasset stamfisk
  • Spesifikk ernæring

Protec Vitalis er det mest bredspektrede funksjonelle fôret vi produserer, og er formulert for å støttet immunforsvaret til stamfisk spesielt. Resepten styrker tarmhelsen for økt beskyttelse mot smitte og bedre opptak av næringsstoffer. Protec Vitalis tilfører fisken et høyt nivå vitaminer og antioksidanter som motvirker stress og sykdom.

Funksjonelle ingredienser gir god skinnhelse som øker forsvaret mot lus, sår og håndteringsskade, og bidrar til raskere heling. Fôret er spesielt tilpasset stamfiskens ernæringsmessige behov for å sikre god rognproduksjon, høy klekkeprosent og riktig yngelkvalitet.

Protec Vitalis forbereder fisken på kommende utfordringer ved håndtering, temperaturendringer og økt smittepress ved virussykdom, bakterieinfeksjoner og lus. Fôret kan brukes forebyggende i perioder gjennom hele sjøperioden.

Anbefales brukt ved sortering og flytting, PD smittepress, lus og vintersår.