Protec

  • Beskytter
  • Støtter
  • Balanserer

Protec er et produkt av mer enn 20 års forskning, og bidrar til å beskytte skinn, tarm og gjeller. Protec støtter immunforsvaret, tilfører byggesteiner til nye celler og øker nivået av antioksidanter. Dokumentasjon viser at Protec styrker fisk i møte med virus, parasitter og sykdomsframkallende bakterier.

Anbefalinger

Settefisk

Vaksinering, sortering og flytting
Protec 2 uker før og 2 uker etter håndteringen.

Forebygging av sår ved temperaturer under 8 ºC
2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr.

Sykdomsutbrudd og sår-/finneskade
2 uker eller til symptomene er redusert og eventuell dødelighet og appetitt normalisert.

Matfisk

Badebehandling, sortering og flytting:
2 uker før sult og 2 uker etter håndtering

Virusutbrudd (PD, HSMB, CMS):
4 uker før høyrisiko. Deretter 2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr i risikoperioden. Ved utbrudd anbefaler vi Aqura.

Vintersår:
Protec anbefales i 2 uker når sjøtemperaturen synker under 8 °C. Deretter 2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr til temperaturen er over 8 °C.

Lus:
2 uker for hver fjerde uke med vekstfôr.