React

  • Spesifikk ernæring
  • Reduserer omfanget ved IPN- og PD-utbrudd
  • Raskere restitusjon
  • Lettfordøyelig

Ved virussykdom finnes det ingen medisiner, men man kan redusere omfanget gjennom ernæringshjelp til fisken. Fisk angrepet av PD og IPN har lesjoner i pankreas, organet som produserer og skiller ut enzymer nødvendige for fôropptaket. Når pankreaskapasiteten er redusert av virusinfeksjon må fôrets fordøyelighet være så god som mulig.

React har en teknisk kvalitet som øker fordøyeligheten av fôret. React har i tillegg alle de funksjonelle ingrediensene du finner i Protec, og bedrer derfor motstandskraft mot virus og stress, samt helingsprosessene i fisken. Både pelletens fysiske egenskaper og sammensetningen av ingredienser hjelper derfor den syke fisken til å ta opp næringen i fôret, noe som er viktig for restitusjonsevnen. Fôret virker smittebegrensende og kan senke alvorlighetsgraden og dødeligheten som kommer i et utbrudd. Ernæringshjelp er derfor god velferd og økonomi.

Anbefaling

React bør brukes så raskt som mulig når et utbrudd oppstår, og anbefales brukt i 4 uker eller fram til dødelighet og appetitt er normalisert etter utbruddet.