Regnbueørret

(Oncorhynchus mykiss)

Nyttig å vite om regnbueørret

Produksjon av regnbueørret pågår hovedsakelig i Europa, Nord-Amerika, Chile, Japan og Australia. Våre produktserier inneholder fôr for alle livsstadier.

Ørretens livssyklus

Plomesekkyngel

Det tar 500 døgngrader fra befruktning til klekking. Etter klekking får larven næring fra plommesekken.  

 

Yngel

Når yngelen når en vekt på ca. 0,2 gram begynner den å spise fiskefôr, og vokser defor raskt. 

 

Parr

Yngelen utvikler mørke flekker i huden (parr merking). Den er fortsatt tilpasset livet i ferskvann. 

Smolt

Vekten dobles ca. hver annen uke. Store fysiologiske endringer skjer hos fisken (smoltifisering) - for å kunne tilpasse seg livet i sjøen. 

Ørret

Det tar en smolt 12-18 måneder å nå en totalvekt på4-6 kilo. For hver kilo ørret produsert brukes det 1 kilo fôr. 

 

 

Å møte utfordringene

Vårt funksjonelle fôr Protec Trout støtter ørret i møte med PD og Flavobacterium psychrophilum

Les mer

Premium også for ørret

Forsøk viser at Premium-effekten er enda sterkere på ørret enn på laks. 

Les mer

Optimaliser med AquaSim

Vi har verktøyene som kombinerer biologi, oppdrettsøkonomi og fiskekvalitet, og tilbyr alternativer for å redusere produksjonskostnader og forbedre oppdrettsytelse.

Om AquaSim

Hege Lysne

Fagspesialist vekstfôr

+47 909 63 132

Send e-post