Premium: vårt vekstfôr har enda sterkere effekt på ørret

Skretting lanserte Premium-fôr til ørret i 2015. Fôret gir redusert fôrfaktor, bedre vekst og økt slakteutbytte. Forventningene er store blant ørretoppdrettere over hele verden.

Siden 2012 har Premium vært en suksess for lakseoppdrettere. Produsenter over hele verden har etterspurt et lignende konsept for ørret, et segment som har slitt med utfordringer som høy fôrfaktor, mye innvollsfett og tidlig kjønnsmodning. Skrettings Premium-fôr møter disse utfordringene, og i 2015 ble det etterlengtede Premium Trout-fôret lansert globalt.

Bedre enn forventet for ørret

Ørret

Ett feltforsøk gjennomført i Norge i samarbeid med en kunde bekreftet at Premium Trout gir raskere vekst, redusert fôrfaktor og økt slakteutbytte. På enkelte områder er ytelsen bedre enn forventet.

- Basert på erfaringene fra Premium for laks antok vi at Premium-fôret ville gi 1 prosent høyere slakteutbytte. Forsøket viser faktisk at forbedringene i slakteutbytte er enda større for ørret, forklarer prosjektleder Hege Lysne.

Dette gir en økt andel salgbar fisk, som igjen gir en betydelig gevinst for oppdretteren.

Bedre vekst for ørret

Produksjonsdata fra det aktuelle anlegget viste at Premium Trout ga mer enn 6 prosent bedre tilvekst, og hele 0,11 enheter lavere fôrfaktor enn vårt standardfôr til ørret. Kvalitetsanalyser av fisken viste at fettinnholdet i fileten var om lag 0,8 prosentpoeng høyere på Premium-fôret fisk.

- Dette stemmer med teorien. Premium endrer måten fettet fordeles i fisken - mer fett bygges inn i muskel og mindre går tapt i form av innvollsfett og sløyesvinn, sier Lysne. Dett er en god måte å ta vare på de sunne marine fettsyrene EPA og DHA.