Slik fôrer du rensefisk

En avmagret og sulten rensefisk er en dårlig l­usespiser, og fôring av rognkjeks gir god fiskehelse og -velferd. Rensefisken er kresen, og spiser bare fôr den synes smaker godt og foretrekker spesialtilpassede små pellet. 

CLEAN er våre skreddersydde fôr til rensefisk som sikreroptimal ernæring og en effektiv lusespiser. Produktene er spesialtilpasset rensefiskens ernæringsbehov med lite fett og rikelig med protein.
 

Fôringsveiledning rognkjeks larve og påvekst

Tips til fôring av rognkjeks i påvekstanlegg med CLEAN Start og CLEAN Assist;
 • Kontinuerlig fôring av fisken frem til 1-2 gram, etterfulgt av måltidsfôring
 • Fôringsregimet krever ikke levendefôr
 • Begynn med CLEAN Start 2 dager etter klekking, da plommesekken er absorbert
 • Ved overgang til ny fôrstørrelse, bland gjerne 70/30 over noen dager for smidigere overgang
 • Benytt Skretting AquaSim for vekstprognose og forventet fôrforbruk. AquaSim er tilgjengelig på Skrettings kundeportal.

Föringsveiledning larve og påvekst

Fôringsveiledning for rognkjeks og leppefisk i sjø

Tips for fôring av rognkjeks med CLEAN Transfer og CLEAN Lumpfish;
 • Målrettet og intensiv fôring i og rundt skjulet
 • Tilstrekkelig spredning
 • Monitorer treffpunkt, respons og atferd ved fôring
 • Fôres samtidig med laksen for effektiv beiting av lus i etterkant av måltidet
 • 2% daglig utfôring av biomasse hver dag

Tips for fôring av leppefisk med CLEAN Soft;

 • Målrettet fôring med agnpose i skjul
 • Etterfylling av pose 3 ganger i uken, eller ved behov
 • Generelt anbefales 0,5 kilo fôr per 2000 leppefisk i mær
 • Benytt eventuelt Clean Transfer etter tilvenning
Föringsveiledning på sjø