Lusespisere trenger mer enn lus

Lus alene, er ikke lenger nok: Mattilsynet stiller nå krav til fôring av rensefisk i oppdrettsmerder. Erlend Waatevik hos Skretting gir deg gode tips til hvordan du best fôrer rognkjeks.

Bakgrunnen for Mattilsynets krav til fôring av rensefisk i merd, er først og fremst knyttet til fiskevelferden. Ifølge Skrettings nå pensjonerte rensefiskekspert, Erlend Waatevik, er et godt fôringsregime også effektivt for oppdretteren. 

– En avmagret og sulten rensefisk er en dårlig lusespiser, fastslår Waatevik.

ROGNKJEKS VOKSER
Rognkjeks er rensefiskarten det satses mest på i norske oppdrettsmerder. I tillegg til at den renser laksen for lus minst like bra som andre arter på sommertemperaturer, har den også dokumentert god renseeffekt ved lave temperaturer. Dessuten er den langt lettere å oppdrette enn berggylt.
 Rensefisk
 Rognkjeks. Foto: Stian Holmen / Namdal Akvasenter 

– Anslag viser at det vil bli satt ut 15-20 millioner rognkjeks i norske oppdrettsmerder i 2017, over fire ganger mer enn det ble satt ut i fjor. Produksjonsøkningen vil likevel ikke være nok til å dekke etterspørselen etter rensefisk. Det er grunn god nok til å ta godt vare på rensefisken, sier Waatevik.

Sammen med ivrige og miljøbevisste oppdrettere, har Skretting utviklet fôr og fôringsprotokoller for rognkjeks – både til klekkeri, påvekst- og sjøfaser. Fôret er lettfordøyelig, inneholder mye protein, lite fett og inkluderer helsekomponenter fra Protec samtidig som det har høy smakelighet for rensefisken.

NOK OG RIKTIG
Rognkjeksyngelen vokser fort. Derfor er det viktig at den får nok fôr, og at dette gis i en tilpasset pelletstørrelse. Utspytting er et klart symptom på at pelleten er for stor. Fisken bør fôres kontinuerlig til fisken er 1-2 gram. Deretter anbefales måltidsfôring, gjerne med lav belysning i produksjonshallen.

– Skal fisken fôres opp utover 15 gram i kar, vil jeg anbefale å bruke samme fôr som til rognkjeks i sjø, sier Waatevik.

– Dette fôret kan også benyttes på villfanget bergnebb, grønn- og gressgylt. Disse vil imidlertid trenge noe lenger tilvenningstid, sier Waatevik.

WAATEVIK ANBEFALER
Rognkjeks har god appetitt og er en effektiv lusespiser på sjøtemperaturer ned til 3 grader. Ikke minst på vinteren, trenger fisken næringsrikt fôr gitt i form av spesialtilpassede, små pellet.

– Rognkjeksen får god tilgang på føde, dersom fôringen skjer målrettet i skjulområdet. Vi anbefaler derfor å benytte egne fôringsautomater som plasseres direkte over skjulet, sier Waatevik.

Anbefalte fôringsregimer for rognkjeks:

  • Fôring ved utsett: 2-3 % daglig utfôring ifht. biomasse de første 60 dagene etter utsett. 2-3 måltider per dag.
  • Sommer: 2-3 % daglig utforing ifht. biomasse. 2-3 måltider per dag, 2-3 dager i uken.
  • Vinter: Ved temperaturer under seks grader, anbefales 1,5 % daglig utforing ifht. biomasse, 1-2 dager i uken. Fôr i jevne doser mens det er lyst.