Bedre vekst til lavere kost

Skretting utvikler stadig sine fôr, og spesialfôrene Røye Svev og Røye fikk i 2011 nye råvarer som gjorde dem rimeligere og mer bærekraftige, uten å gi avkall på den gode veksten og lave fôrfaktoren fôrene er kjent for.

Etter innspill fra kunder ble nye resepter testet, bygget på erfaringer fra andre fiskeslag. 

Det er Sverige som er røyelandet i Skandinavia. Fisken blir produsert som porsjonsfisk og er svært populær. 

Nye råvarer i røyefôr

De tidligere versjonene av Røye Svev og Røye hadde stor marinandel og høyt protein.

– Resultatene fra blant annet MicroBalance® ledet oss inn på en hypotese om at vi kunne gå lavere på begge deler og oppnå et gunstigere kostnadsbilde, sier produktsjef Martin Wernersson i Skretting Sverige.

Positive resultater i vekstforsøk på røye

Før fôret ble sluppet på markedet, kjørte Skretting såkalte dose-responstester på et ganske stort antall forsøksfôr. Vekstforsøk ble utført ved Vattenbruksscentrum Norr i Kälarne mellom Sunsdvall og Östersund, der fisken vokste fra 140 gram til 250 gram på 8 uker.

Den ferdige fisken ble sendt til sensoriske tester hos Nofima i Stavanger. De viste at kvalitetskriterier som farge, fasthet, lukt og smak holdt det samme høye nivået som før.

Lav fôrfaktor for røye 

Diettene som ble valgt til slutt, gir røyeoppdretterne like god vekst og kvalitet, men til betydelig lavere fôrkost.

– Valgkriteriet var den beste kombinasjonen av vekst og fôrfaktor til lavest mulig pris. Vi var ikke ute etter å forbedre vekst og fôrfaktor, for røyefôret var allerede svært effektivt. Målet var å beholde den gode ytelsen samtidig som vi reduserte prisen, og det klarte vi. Faktisk har fôrene bedre resultater enn de gamle i forsøkene, men forskjellene er ikke statistisk signifikante, sier Martin Wernersson.

På forskerspråk betyr det at fôrene er akkurat like gode. Men det nye fôret gir deg altså alt det du fikk tidligere, til lavere pris. Sett fra synsvinkelen til den som skal betale fôrfakturaen, er det nærliggende å kalle det en forbedring.