Spirit Plus

  • Rask vekst
  • Økt fôropptak
  • Smoltfôr

Spirit Plus er tilpasset fisk fra utsett til 1200 gram. God vekst i den første sjøfasen er svært viktig for sluttresultatet. Mikrostoffer og endrede prosessbetingelser øker fôropptaket og gir bedre tilvekst, samt sikrer god tarmhelse.

Kan leveres med ekstra histidin for forebygging av katarakt. Fôret kan leveres med minProtec skinnpakke, viruspakke og lusepakke. Les mer om minProtec her.

 

Egnet til