Supreme

  • Økt appetitt
  • Rask vekst
  • Jevn smoltifisering
  • Fiskehelse
  • Overgangsfôr

Overgangen fra ferskvann til sjøvann er en stor påkjenning for fisken, og man opplever gjerne lavt fôropptak og vekst. Vårt anbefalte overgangsfôr for laks, Supreme, gir en bedre overgang for fisken. Mikroingredienser i Supreme bidrar til at fisken kommer raskere opp i full appetitt og bedre vekst i den første tiden etter utsett. For å styrke fisken i denne perioden, inneholder Supreme full Protec-pakke. Protec er vårt fremste helsefôr som beskytter skinn, gjeller og tarm, støtter fiskens immunforsvar og øker antioksidativ kapasitet. For å forebygge mot katarakt er Supreme på sjø et høy hisitidin fôr. 

Supreme er tilpasset fiskestørrelse og produksjonsmiljø. Fôret kan brukes til fisk opptil 1000 gr.

Nutra Supreme Ionic - Tilsatt salt for å redusere risikoen for å utvikle hemoragisk smoltsyndrom. 

Nutra Supreme RC – spesialtilpasset for bruk i resirkuleringsanlegg. 

Anbefalinger

Bruk Nutra Supreme 6 uker før og Spirit Supreme Plus 6 uker etter utsett. Vi anbefaler å fôre Supreme 6 uker etter utsett uavhengig om fisken har fått Supreme før utsett. 

Anbefalt fôrløp fra utsett i sjø