Supreme

  • Økt appetitt
  • Rask vekst
  • Jevn smoltifisering
  • Fiskehelse
  • Overgangsfôr

Overgangen fra ferskvann til sjøvann er en stor påkjenning for fisken, og man opplever gjerne lavt fôropptak og vekst. Vårt anbefalte overgangsfôr for laks, Supreme, gir en bedre overgang for fisken. Mikroingredienser i Supreme bidrar til at fisken kommer raskere opp i full appetitt og bedre vekst i den første tiden etter utsett. For å styrke fisken i denne perioden, inneholder Supreme full Protec-pakke. Protec er vårt fremste helsefôr som beskytter skinn, gjeller og tarm, støtter fiskens immunforsvar og øker antioksidativ kapasitet. Supreme i sjøfasen er høy histidin for å forebygge mot karakterakt.

Supreme er tilpasset fiskestørrelse og produksjonsmiljø. Fôret kan brukes til fisk opptil 1000 gr.

Supreme Ionic - Tilsatt salt for å redusere risikoen for å utvikle hemoragisk smoltsyndrom. Les mer om Ionic her.

Supreme RC – spesialtilpasset for bruk i resirkuleringsanlegg. Les mer om våre RC-fôr her.

Anbefalinger

Bruk Supreme 6 uker før og Supreme Plus 6 uker etter utsett. Vi anbefaler å fôre Supreme 6 uker etter utsett uavhengig om fisken har fått Supreme før utsett.

Anbefalt fôrløp fra utsett i sjø

Kontakt oss

Kontakt oss

Siri Tømmerås

Fagsjef landbasert
Stavanger

Send e-post