Torsk
(Gadus morhua)

Nyttig å vite om torsk

Torskeoppdrett er svært begrenset og utfordrende, da arten stiller spesielle krav til ernæring. Vi tilbyr fôr til alle livsfaser.

Torsk: en vanskelig art å oppdrette

Torsk er en rovfisk som helst spiser fisk som lodde, sild og krepsdyr, og er den økonomisk viktigste saltvannsfisken vi har.

Les mer

Å møte utfordringene innen torskeoppdrett

Gjennom vårt Active Nutrition-konsept, bidrar hver fôrkomponent til fiskens helse, velferd og vekst når det trengs som mest.

Les mer

Martin Davidsen

Salgssjef marine arter

+47 481 96 094

Send e-post

Sunniva Wannebo Kui

Salgskonsulent marine arter

Send e-post