Oppdrett av torsk

Torsk (Gadus morhua) er den økonomisk viktigste saltvannfisken vi har. Torsk er en rovfisk som spiser fisk som lodde og sild, samt krepsdyr. Det er en mager fisk som inneholder 15-20 % protein og mindre enn 1 % fett i filet. Torsken kan bli opp til 1,5 meter lang og 40 kg.

Utfordringer med oppdrett på torsk

Etter en voldsom satsing på torskeoppdrett, er det nå svært begrenset aktivitet innen dette. Nasjonal Avlsstasjon for torsk i Tromsø driver oppdrett av torsk; deres oppgave er å ta vare på det avlsmateriale de har avlet fram over de siste 15 årene.

Det er mange utfordringer med oppdrett av torsk. Den største utfordringen er at torskelarvene har et svært lite utviklet fordøyelsessystem som gjør at den stiller spesielle krav til ernæring. Startfôringen må derfor gjøres ved hjelp av plankton, såkalt levendefôr. Større torsk er lite kresen i matveien, men det er viktig at fôret inneholder en tilpasset sammensetning av makro- og mikronæringsstoffer.  Fôr til torsk bør ha et lavere innhold av energi og et høyere innhold av protein enn det som inngår i laksefôr. Dette for å fremme muskelvekst og for å unngå fettlever. 

Oppdrettstorsk slaktes når den er 2-3 år og 3-4 kg. Oppdrettstorsk omsettes hele året, fersk eller frossen, men også i form av lettsaltet, røykt, klippfisk eller tørrfisk.