Vitalis CAL

  • Marine arter
  • Stamfiskfôr
  • Optimal ernæring

Stamfiskernæring har stor innflytelse på antall, kvalitet og ytelse på avkommet. Dietter med en god balanse av essensielle næringsstoffer er avgjørende for optimal utvikling av kjønnsceller, og stamfiskens velferd før, under og etter gyting.

Vitalis Cal bør gis tre til fire månder før gyting til en måned etter at gytingen er avsluttet.