Vitalis REPRO

  • Marine arter
  • Stamfiskfôr

Stamfiskernæring har stor innflytelse på antall, kvalitet og ytelse på avkommet. Dietter med en god balanse av essensielle næringsstoffer er avgjørende for at fisken skal være mest mulig forberedt til oppgaven med å gå inn i kjønnsmodning. 

Vitalis Repro bør tilbys utenom gyteperioden for å opprettholde optimal ernæringsstatus for fisk som gyter årlig.