Vitalis SA

  • God helse
  • Spesialtilpasset stamfisk
  • Spesifikk ernæring

Stamfisken skal sikre videre lønnsomhet i oppdrett av fisk gjennom sikker produksjon av tilstrekkelig og frisk yngel av god kvalitet. Vitalis SA tar hensyn til stamfiskens spesifikke ernæringsmessige behov, helse og gir det beste resultat både for egg- og yngelprodusenten.

Fôrets innvirkning på resultatet av kjønnsmodningen avtar etterhvert som fisken nærmer seg gyting. Derfor er det avgjørende at stamfiskens ernæringsstatus er best mulig før og i de tidligste stadiene av kjønnsmodningen (i tillegg til å opprettholde tilstrekkelig fôring). Dette oppnås ved å gi spesialfôret Vitalis SA i 9-12 måneder før gyting. 

Det anbefales å starte med Vitalis Pre allerede fra 1200 gram og videre bruk av  Vitalis SA 9-12 måneder før gyting for best mulig forberedelse av ernæringsstatus for hann og hunnfisk som skal bli stamfisk.