Prime & Express - Best i test!

22 august 2017

Raskest og størst vekst samt lavest fôrfaktor er fasiten etter et stort uavhengig forsøk hvor Skrettings nye superfôr ble testet mot de beste fôrene i markedet. Det gjør det mulig å ha fisken kortere tid i sjøen.

Graf som viser relative growth index    Graf som viser fôrfaktor

 

 BEST VEKST OG BEST FÔRFAKTOR I UAVHENGIG FORSØK: Laks som hadde fått Skrettings Express gikk fra 1.970 gram til 5.060 gram fra september 2016 til april 2017 i et GIFAS-forsøk på oppdrag fra et ­havbruksselskap. Det gir en vekst på 3.090 gram i løpet av 183 utfôringsdager. Det nest beste fôret på markedet klarte en sluttvekt på 4.930 som gir en vekst på 2960 gram, men da var fôrfaktoren på 1,09, mens Express lå på lave 1,03.

Når resultatene overgår forventningene

Det var gått en god stund siden Skretting hadde lansert et nytt vekstfôr da Mads Martinsen i fjor tok over som produktsjef for vekstfôrene i Skretting Norge.

 Men i årene etter at høyytelsesfôret Premium kom i 2012, hadde laksenæringen endret seg radikalt.

Siden da har lakseprisene nådd rekordnivåer, luseproblematikken har eksplodert og veksten i næringen har stoppet opp. En ting er situasjonen med rekordpriser, men hva med alle de biologiske ut­fordringene, mekaniske avlusinger som har blitt den nye normalen, start og stopp i fôring og svekket appetitt? Dette var et press ­Martinsen merket.

— Markedet og ikke minst vi i Skretting ønsket en ny generasjon vekstfôr. Nå var det på tide å komme med noe nytt. For hos oss handler det alltid om å ta det neste steget og stadig gjøre ting bedre, sier Martinsen som fronter lanseringen av Skrettings nye vekstfôr Prime og Express.

Forsker Christian de Santis og produktsjef Mads Martinsen  

Les også

- Å komme ut til forsøk i felt er en vitamininnsprøyting for motivasjonen, for da kommer vi tett på fisken, havet og det praktiske håndverket. Dataene du analyserer får en annen dimensjon når du får se fisken med egne øyne, sier Mads Martinsen, sjef for vekstfôr i Skretting. Her er Martinsen hos LetSea på Dønna utenfor Sandnessjøen sammen med skrettingforsker dr. Christian de Santis som peker på laks som har fått Prime i forsøk.  

 

Nå er det viktig å ha fisken kortere i sjøen

— Det er ingen tilfeldighet at denne nye generasjonen vekstfôr fører til raskere vekst, sier Martinsen. Med alle de biologiske utfordringene nå, er det viktig å kunne velge fôr som gjør at fisken er kortere tid i sjøen og kommer fortere til slakt. Det som er bra, er at vi nå høster erfaringene av det forskerne hos Skretting har oppdaget de siste årene. Derfor er det viktig å ha et godt samspill mellom den ­kommersielle siden og vitenskapsmiljøet.

— Vi har fått bedre kunnskap om laksens biologi og fysiologi, og vi har klart å finne fram til nye fôrløsninger som utnytter dette. Kort fortalt handler det om å finne smarte løsninger for smaksfremmere og fordøyelsesfremmere i stedet for å ta snarveien med å bare øke ­andelen med kostbare energirike råvarer.

Bedre og raskere opptak av energirikt fett

Fett er den viktigste energikilden for laks, men høyfettfôr kan være utfordrende for fordøyelses­systemet.

Sild er noe av det feiteste en villaks kan komme over. Og silda har en fettprosent på rundt 14%, mens laksefôret kan ha over 40%. Da sier det seg selv at laksen bruker tid på å ta opp det energirike fettet.

— Gjennombruddet kom med oppdagel­sene av nye ingredienser som forbedrer opptaket og transporten av fett. Dermed har vi funnet en maksimal måte å utnytte det energi­rike fettet, sier skrettingforskeren dr. Christian de Santis.

Pirrer smakssansen

— I tillegg til å finne nye fordøyelsesfremmere har vi også avdekket smaksfremmere som øker appetitten. Med all stans og start i fôring som vi har på grunn av avlusingene, er det spesielt ­viktig å ha et fôr som raskt kan få opp ­appetitten til fisken igjen. Og Prime & Express trigger smaksløkene til fisken, forklarer ­forskeren.

Raskere vekst

Korter vi ned tiden laksen må være i sjøen, reduserer vi risikoen for lusepåslag og ­sykdommer. En ting er at det kan være store penger å spare, en annen er at det bedrer fiskehelsen.

Men noen har anlegget i et område hvor de håndterer de biologiske utfordringene. De som har kontroll, de kan velge å ta ut ­gevinsten i større fisk med å opprettholde normal produksjons­tid i sjø.

Gjøre mer og bedre med mindre

Ett av FNs bærekraftmål er å "sikre bære­kraftige forbruks- og produksjonsmønstre". Det vil si å bruke ressurser mer effektivt. Derfor ­spiller Prime & Express en viktig rolle for ­bærekraft.

Resultatene fra fôrforsøket viser at laksen som har fått Express, har vokst mest og har ­lavest fôrfaktor. Det er å gjøre mer og bedre med mindre, og gjør det mulig å redusere kostnadene. Og ved å korte ned tiden i sjøen, hjelper Prime & Express havbrukere å øke ­produktiviteten og støtte fiskehelsen.

Ekte tester hos kunderLaks som spiser Express

Skretting starter forsøkene på sin egen forsøksstasjon på Lerang i Rogaland. Forskerne anser det som et ideelt sted å eksperimentere, fordi det er et kontrollert miljø som minimerer ­forstyrrelser og variasjoner. Noe som kan ­påvirke evnen til å se effektene av det vitenskapsfolkene prøver ut.

- Men slik er det ikke i den ­virkelige verden, derfor må vi ta konseptene fra ­eksperimentene og prøve dem ut i felten. Som tilfellet er med Prime & Express, gjør vi dette på ­uavhengige forsøksstasjoner og hos kunder som tester produktene. Her tar vi i Skretting ingen snarveier, og derfor kan det noen ganger ta litt tid, sier forskeren Christian de Santis.

Møter utfordringene havbruket har i dag

- Som forskere skal vi gi kunnskap til dem som utvikler nye produkt for de aktuelle ­markedsbehovene. Men disse behovene endrer seg hele tiden, og forskningen må se lenger enn dagens situasjon slik at vi har viten og evner til å dekke nye behov som kommer, sier de Santis.

- Ja, jeg tror vi kommer til å se nye fôr­lanseringer oftere i tiden framover. Derfor sørger vi for å ha innsikt i ting som går utover det som er etterspurt i dag. Denne beredskapen er en viktig grunn til at vi har klart å komme opp med Prime & Express som nå svarer direkte på markedsutfordringene, legger Martinsen til.

Vi har nettopp startet

- Forskningen stopper ikke, og jeg tror det fortsatt er mye potensiale å hente ut i fôret og i laksen. Prime & Express er et gjennombrudd, og vi har akkurat startet å grave i detaljene på måter vi ikke har gjort før, så det er fortsatt mye å gjøre, sier Mads Martinsen.

- Vi har fått mye ny kunnskap om fiskens fordøyelsesfysiologi og fôropptak, og jeg tror vi vil finne nye og enda bedre fordøyelses­fremmere til det som kanskje blir Prime & Express 2.0, sier forskeren Christian de Santis som nå jobber videre med fokusområdet ­«raskere og bedre vekst».

 

Gjør som Rema under julehandelen

- Tenk deg at du står i kø for å betale julematen, sier Mads Martinsen, produktsjef for vekstfôr i Skretting. Det tar tid å komme gjennom kassa, og slik er det med dagens fôr. 

Tanken med det nye fôret var å gjøre som Rema gjør under julehandelen. De åpner opp flere kasser, noe som gjør at du kommer fortere gjennom med alle varene dine. Samtidig har de kanskje et idrettslag som pakker varene i plastposer for deg. Rema får gjennom flere kunder på kortere tid, og du er fornøyd fordi julehandelen gikk så raskt. 

- Det er akkurat det vi har gjort med det nye vekstfôret Express, sier Martinsen. Fisken tar opp maten kvikkere og blir fortere sulten. Samtidig smaker fôret bedre. Da vokser den raskere, og selv om veksten er kraftig, er den fortsatt innenfor fiskens naturlige vekstpotensiale
Lukk
For å forbedre nettsiden for deg bruker vi informasjonskapsler Les mer