Nutreco og Skretting forplikter seg til langsiktig økonomisk støtte for å beskytte den brasilianske Cerrado-regionen mot avskoging

6 desember 2019

Brazilian soy farmNutreco og Skretting kunngjør i dag at det er det første fôrselskapet og et av de tre første selskapene i verden som gir sin støtte til et nytt initiativ designet for å hjelpe til med å avslutte soyadrevet avskoging i et av Brasils viktigste områder av biologisk mangfold.

Selv om all soyaen vi kjøper fra Brasil er sertifisert avskogingsfri, ser vi at vi kan gjøre mer for å hjelpe mangfoldet av dyr og planter i Brasil og bidra i den globale kampen mot klimakrisen. Sammen med Grieg Seafood og den britiske matvaregiganten Tesco, inviterer nå Skretting andre norske bedrifter med brasiliansk soya i sin verdikjede til å bli med på dugnaden. Denne innsamlingsaksjonen oss en mulighet til å påvirke hele industrien lenger bak i verdikjeden. Tanken er at selskaper med brasiliansk soya i sin verdikjede bidrar finansielt.

Utslipp tilsvarende 53 millioner biler

Initiativet "Funding for Soy Farmers in the Cerrado" har som mål å bevare den naturlige vegetasjonen og det biologiske mangfoldet i Cerrado-regionen, og stoppe avskogingen ved å gi bønder økonomiske incentiver til å produsere soya bare på eksisterende jordbruksareal. Cerrado-regionen er et verdensomspennende karbonlager, men 250 millioner tonn karbon har blitt sluppet ut årlig på grunn av avskoging i dette landskapet – noe som tilsvarer utslippene fra 53 millioner biler. Cerrado er også en av de viktigste brasilianske regionene for vannproduksjon og står for 40 % av Brasils ferskvann som er essensielt for landbruket.

1 million euro for å la skogen stå

Finansieringen vil støtte Cerrado-biomet for å bli et verifisert null-avskogingsområde for soya. Bevaringseksperter som WWF støtter behovet for økonomiske insentiver for soyabønder for å beskytte Cerradoen. Nutreco har med sine to divisjoner Trouw Nutrition for dyreernæring og Skretting med fôr til akvakultur, lovet å forplikte en million euro til fondet i løpet av de kommende fem årene.

Nutreco-administrerende direktør Rob Koremans sier: "Dette initiativet er en ny type bevaringsvern som anerkjenner ansvarlige handlinger fra grunneiere som er interessert i å takle klimarelaterte spørsmål, spesielt i miljøkritiske miljøer og biomer. Vi er glade for å jobbe sammen med Tesco og Grieg Seafood for å beskytte Cerradoen og forhindre ytterligere avskoging i området. Soya er en viktig ingrediens i global fôrproduksjon for dyr og havbruk, og jeg håper at andre selskaper, spesielt innen fôrindustrien, vil komme frem og forplikte seg til dette initiativet i løpet av de kommende månedene."

Støtte fra WWF og Regnskogfondet

World Wildlife Fund US SVP Markets Jason Clay sier, "Nutreco bør hylles som det første fôrselskapet i dette globale arbeidet med å eliminere avskoging og konvertering av gressletter mens de fremdeles produserer produktene som trengs for å fôre verden. Initiativer i privat sektor som dette kan gi den kritiske finansieringen som er nødvendig for å støtte bønder, mens vi går over til nye forretningsmodeller og mekanismer som produserer sårt tiltrengt mat og beskytter ikke bare Cerrado men lignende naturtyper over hele verden. "

Regnskogfondet uttaler «Det er bra at selskaper viser betalingsvilje og tar initiativ til å stanse avskogingen i Brasil. Verden trenger en effektiv mekanisme for å stanse avskogingen, kombinert med at selskapene forplikter seg til å kjøpe soya utelukkende fra avskogingsfrie leverandører. Skal vi lykkes i arbeidet for å redde skogen og stanse klimaendringene, er det avgjørende at selskaper med soya i verdikjeden sin tar ansvar», sier Nils Hermann Ranum, leder for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

Nutreco har støttet bevaring av Cerrado regionen siden 2017

Ved bindende støtte til dette initiativet fortsetter Nutreco sin langsiktige forpliktelse til å støtte innsatsen for å bevare Cerrado-regionen. I oktober 2017 var Nutreco en av 23 grunnleggerne som underskrev Statement of Support til Cerrado Manifesto. På den tiden var Nutreco den første og eneste stiftelsen som signerte for virksomheten. I dag har over 140 selskaper signert denne erklæringen om støtte.

Initiativet 'Funding for Soy Farmers in the Cerrado' har invitert den brasilianske soyaindustrien til å lede utviklingen av en finansiell mekanisme som kan fordele midlene på en måte som når målet om å stoppe soya-relatert avskoging av Cerrado. Foreløpige studier viser at det trengs totalt 250 millioner amerikanske dollar for å nå dette målet.

Den brasilianske Cerradoen
 • Cerradoen er et unikt økosystem. Området er hjem til over 5% av verdens biologiske mangfold og lagrer nesten 13,7 milliarder tonn karbon. Cerradoen er også en av de viktigste brasilianske regionene for vannproduksjon - ansvarlig for 40% av Brasils ferskvann.
 • Mer enn 80% av avlingene på dagens Cerrado er knyttet til soya (18 millioner hektar med soyaavlinger).
 • Cerradoen i Brasil er for tiden verdens største område for konvertering av land.
 • Det er allerede 22 millioner hektar med klarerte jordbruksarealer i Cerradoen, som er meget godt egnet for soyadyrking. Dagens soyaproduksjon i Cerradoen kan altså mer enn dobles uten ytterligere avskoging, og slik er det mulig å dekke den økende globale etterspørselen etter soya i mange tiår fremover.

Innsamlingsaksjon for soyabønder i Cerradoen

 • Dette er et bransjestyrt initiativ designet for å støtte brasilianske bønder som bevarer mer skog enn de er lovpålagt til å gjøre i Cerradoen. Initiativet vil bidra til å få en slutt på soya-relatert avskoging og landkonvertering i Cerradoen.
 • Brasilianske interessenter oppfordres til å lansere en økonomisk insentivmekanisme som skal distribuere midlene til bøndene på en måte som når målet om å stoppe den soya-relaterte avskogingen på Cerradoen.
 • Internasjonale selskaper med soya i sin verdikjede, samt stiftelser og myndigheter kan støtte dette initiativet ved å bidra økonomisk.
 • Innledende prognoser og modellering indikerer at det vil være behov for omtrent USD 250 millioner i finansiering over en femårsperiode for å gjennomføre flyttingen av soyaproduksjonen. Utover de første fem årene vil komplementære insentiver, som grønne obligasjoner og karbonfinansiering, være nødvendig for å fortsette å støtte bønder til å utvide soya bare på allerede ryddet land.
 • Finansieringen vil kun bli utbetalt når en effektiv mekanisme som vil føre til målet om en slutt på soya-relatert avskoging i Cerradoen er utformet og avtalt.
 • Når en effektiv mekanisme er designet og avtalt, vil det være forventet at giverne vil betale fra omtrent ett år etter at mekanismen er lansert.
 • Hvis det ikke utvikles en effektiv bransjemekanisme som oppnår en slutt på soya-relatert avskoging, erkjennes det at det nest-beste alternativet for selskaper vil være å kjøpe kreditter (som for tiden er rundt USD 2 per tonn). Dette alternativet fungerer som et minimum selskaper som vil bidra finansielt anbefales å vurdere.

Relevante saker

Fôrproduksjon som normalt

Skretting følger situasjonen nøye, og så langt ser vi ingen umiddelbare følger for fôrproduksjonen ved våre norske fôrfabrikker. Vi er også i kontakt med våre kritiske leverandører og sjekker kontinuerlig transportplanleggingen. 

Les mer

Skogbrannene i Amazonas bekymrer Skretting som nå kontakter soyaleverandører

Skretting Norge kjøper kun avskogingsfri soya fra Brasil, og det er ingenting som tyder på at bønder som leverer til oss, er ansvarlig for brannene. Nesten all soyaen vi bruker dyrkes i Matto Grasso i Brasil, et område som ligger utenfor Amazonas. Men den siste utviklingen kan være skjebnesvanger for omdømmet til soya i verdikjeden for havbruk.

Les mer

Skretting forplikter seg til insektmelvolum

Skretting har forpliktet seg til å ta insektmel fra Protix som kan gi opptil 5,5 millioner måltid med norsk laks per år. En estimert økning på 30 millioner tonn sjømat fra akvakultur betyr at det vil være et økt råvarebehov på 45 millioner tonn. Kommersiell produksjon av insektmel kan bidra til å møte denne etterspørselen på en bærekraftig måte.

Les mer