Skretting styrker sitt globale innkjøpsteam som sitter i Stavanger

4 september 2020

Enkeltfôr til akvakultur kan inneholde opptil 50 makro- og mikroingredienser for å sikre at de spesifikke ernæringsmessige kravene blir oppfylt. Med over 1000 ingredienser som for tiden er i Skrettings globale portefølje, øker Skretting kapasiteten til sitt globale innkjøpsteam som har hovedkontor i Stavanger.

– Hovedmålet er å støtte våre operative selskaper i de ulike landa til å få så gode innkjøp som de kan. Riktig produkt til rett tid og til riktig pris! Samtidig som vi vi skal lede an i bærekraft og bruk av data, sier Robert van den Breemer, Skrettings Procurement Director.


– Vi er et samlet og mangfoldig team som er i kontakt med og følger behovene og kravene til Skretting-kunder og kolleger innenfor kommersielle områder, markedsføring, forskning og kvalitet. I tillegg til at vi har sterke relasjoner til leverandører over hele verden, sier den globale innkjøpsdirektøren.

Med tette bånd til Skretting Aquaculture Research Center (ARC), sørger innkjøpsteamet også for å strømlinjeforme innføring av nye fôringredienser og råvarer både for systemer og i ulike fôr. – Vi har et dedikert teammedlem som fokuserer på å bringe nye ingredienser inn i driften, og som arbeider tett sammen med eksperter, forskere og leverandører for å sikre ingredienser som passer til godt til de enkelte formålene, sier van den Breemer.


Skrettings sentrale innkjøpsteam består nå av fem kategoriledere, som følger markedet og jobber tett med sentrale leverandører for å støtte innkjøpsteamene i de ulike Skretting-landa med råd om anskaffelser i deres kategori. I fjor kunngjorde Skretting at Jenna Bowyer fikk ansvaret for nye (novel) råvarer og gikk inn i innkjøpsteamet sammen med Anne-Marie Johnson (vegetabilske råvarer) og Erik Aanensen (marine råvarer). Siden den gang har Amber Zheng sluttet seg til teamet for å fokusere på råvarer fra landdyr, i tillegg til Geert van Houte som har ansvar for funksjonelle råvarer.

I tillegg til kategoriledere, har teamet fire prosjektledere som jobber med sine spesifikke områder, og en dataingeniør som er ansvarlig for kvalitetskontroll og som oversetter data til beslutningsstøtte, innsikt, dashboards og fremtidsrettet anskaffelsesinformasjon. En av prosjektlederne, Marcel Görmer, vil fokusere på livssyklusvurdering (LCA) av fôrråvarer. En viktig jobb siden råvarene kan utgjøre inntil 96% av Skrettings fotavtrykk.

– Å gjøre det rette innen bærekraft er en utfordring, og Skretting ønsker å gå lenger enn bare «mer bærekraftig» og «mindre bærekraftig». Vi vil ha fakta for å kunne forstå og være i stand til å handle på vårt fotavtrykk for å hjelpe våre kunder til å nå sine bærekraftmål, sier van den Breemer.

– Det skjer så mye på dette feltet, og vi ser at gjennomtenkte innkjøp er av grunnleggende betydning for at vår virksomhet kan tas videre, ikke bare fra et praktisk, men også fra et bærekraftperspektiv. Med dette teamet på plass, i tillegg til støtten fra vårt globale nettverk, er jeg sikker på at Skretting kan gå enda lenger for å levere på vårt formål «Feeding the Future» ved å tilby bærekraftige fôrløsninger til våre kunder over hele verden, avslutter Robert van den Breemer.

 

Skrettings innkjøpsteam fra venstre: Leiner Lache, Marcel Görmer, Amber Zheng, Robert van den Breemer, Tewodros Worku, Erik Aanensen, Job van Mil, Erling Johansen, Jenna Bowyer og Geert van Houte (Anne-Marie Johnson var ikke tilstede da bildet ble tatt). Foto: Skretting

Relevante saker

Skretting forplikter seg til insektmelvolum fra Protix

Skretting har forpliktet seg til å ta insektmel fra Protix som kan gi opptil 5,5 millioner måltid med norsk laks per år. Kommersiell produksjon av insektmel kan bidra til å møte denne økte etterspørselen etter sjømat fra akvakultur på en bærekraftig måte.

Les artikkelen

Skretting forplikter seg til 2 millioner dollar til å utvikle alternative fôrråvarer

Skretting setter av 2 millioner dollar i 2020 til å utvikle alternative fôrråvarer til havbruksnæringen. Dette er et ledd i Skrettings langsiktige strategi for å sikre verdenshavene.

Les artikkelen

 

Hvilke ingredienser er i fiskefôr fra Skretting?

Fôr til habruksnæringen inneholder alle de essensielle næringsstoffene fisken trenger for å vokse og opprettholde god helse. 

Les mer