Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med AltraRCX

26 mai 2020

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

– Jevne, høye temperaturer gir større vekstpotensial i RAS enn i tradisjonelle anlegg. Men ved høyere temperaturer endres også fiskens næringsbehov. Det har vi tatt hensyn til i formuleringen av AltraRCX. De foreløpige resultatene viser at vi nå tar store steg videre mot å kunne utnytte vekstpotensialet i landbasert RAS-produksjon, sier Siri Tømmerås, fagsjef landbasert i Skretting Norge.

AltraRCX logo

Alt til fisken, mindre til vannet

RAS-teknologi stiller enda strengere fysiske krav til pelleten: Fôret må ha minst mulig lekkasje som bidrar til å forurense vannkvaliteten.

– Med AltraRCX utnytter vi den nyeste kunnskapen vi har om både fisk og anlegg. Fôret er utviklet og tilpasset ernæringsbehovet til stor smolt i RAS-anlegg, med fokus på å sikre vannkvaliteten og høy fôrutnyttelse, sier Tømmerås.

AltraRCX tar med seg egenskaper fra Skrettings RC-serie, som blant annet øker feces-stabiliteten og bidrar positivt til å gjøre vannrensingen effektiv i RAS.

Mer fisk uten økt utslipp

Protein bygges inn i muskelFor høye nitrogennivåer i vannet, også kalt TAN (total ammonium nitrogen, er både giftig for fisken og skaper utfordringer i RAS-anlegg. AltraRCX reduserer TAN gjennom å gi fisken tilstrekkelig med energi, slik at fisken kan bruke mer av proteinet til vekst.

– AltraRCX balanserer innholdet av fett og protein i fôret etter behovet hos storsmolt. Energibehovet dekkes av fettet, en rimeligere energikilde enn protein, og bidrar ikke med TAN til anlegget, sier Tømmerås.

Med AltraRCX reduseres belastningen på RAS dersom man har samme mengde fisk som før. Alternativt kan du øke mengden fisk uten å øke belastningen på biofilteret. Det er gode nyheter for den som skal produsere stor smolt.

Relevante sider

Høyytelsesfôr tilpasset smoltproduksjon i RAS

Les mer om egenskapene til AltraRCX og anbefalt fôrløp her.

Les mer

Slik fôrer du i RAS-anlegg

Som oftest handler det om å fôre mest mulig for at fisken skal vokse så fort som mulig. I RAS-anlegg blir overfôring fort et problem.

Les artikkel

RecircReady - konsept for full utnyttelse av potensialet i RAS

Konseptet inkluderer skreddersydde fôrløsninger, prognosemodeller for vekst og utslipp, slamløsning, overvåking av system og fiskehelse.

Les artikkel