Fôrproduksjon som normalt

17 mars 2020

Skretting følger situasjonen nøye, og så langt ser vi ingen umiddelbare følger for fôrproduksjonen ved våre norske fôrfabrikker. Vi er også i kontakt med våre kritiske leverandører og sjekker kontinuerlig transportplanleggingen.

Norske myndigheter definerer fôrproduksjon og sjømatproduksjon som samfunnskritisk. Skretting tar vårt oppdrag med det største alvor, og vi har jobbet for å sikre produksjonen og leveranser av mat til fisken.

Skretting har definert alle som jobber i fabrikkene, og som ikke kan gjøre jobben sin dersom de kommer i hjemmekarantene, som driftskritisk personell. Vi har innført spesielle tiltak for å redusere sjansen for at driftskritisk personell blir syke eller settes i hjemmekarantene.

Alle ansatte hos Skretting som kan ha hjemmekontor, jobber hjemmefra. Vi følger statsminister Solberg som sa på pressekonferansen 12. mars 2020 at mange mennesker må på jobb for at landet kan fungere, men da må det innføres skiller blant dem.

Siden nærkontakt, slik det er definert av helsemyndighetene, er uunngåelig på det enkelte kontrollrom i fabrikkene (ekstruder/blanderi og tapperi) er fokus i disse områdene å unngå nærkontakt mellom ulike kontrollrom og mellom ulike skiftlag. Vi har redusert antall nærkontakter og har innført skille mellom ulike skift for å unngå nærkontakt samt ekstra desinfisering/vasking av fellesutstyr.

Skulle situasjonen oppstå at flere av det driftskritisk personellet blir syke samtidig eller må i karantene, så har vi mulighet til å stenge ned én fabrikk nå i lavsesongen uten at det vil få særlige følger for vår leveringsdyktighet.

Et beredskapsteam ble etablert i slutten av januar av Skrettings moderselskap, Nutreco. De overvåker råvaresituasjonen kontinuerlig og har oversikt over alle ingrediensene slik at vi vet hvor vi eventuelt kan få utfordringer. Til dags dato har vi ikke sett store problemer som påvirker råvarene og dermed leveringen av fôr.

Mattilsynet informer på sine nettsider at "Det er så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Det nye koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker."

Forøvrig kommuniserer vi tett med våre medarbeider om forebyggende personlige hygienetiltak, slik norske helsemyndigheter, WHO og våre eiere Nutreco gir råd om. Våre transportører har også implementert nye retningslinjer for å redusere risiko for smitte.