PINCOY: Unikt samarbeidsprosjekt skal redusere bruk av antibiotika i chilensk lakseproduksjon

12 august 2016

Pincoy project logo

Sammen med flere globale og lokale selskaper, har Skretting tatt initiativ til PINCOY – en felles innsats som skal redusere omfattende bruk av antibiotika i Chiles laksenæring.

Sammen med Skretting forener globale og chilenske selskaper som AquaGen/Blue Genomics, Pharmaq, Centrovet, Cermaq, Blumar og Ventisqueros nå sine krefter i PINCOY. Laksenæringen i Chile har lenge fått kritikk for omfattende bruk av antibiotika. Ifølge Sernapesca, Chiles nasjonale myndigheter for fiskeri og havbruk, nådde medisinbruken i 2015 sitt høyeste nivå på ni år.

SRS er problemet
Hovedårsaken til den omfattende antibiotikabruken, er fiskesykdommen Septicemic Rickettsial syndrom (SRS) som så langt ikke har skapt utfordringer for norsk laksenæring. I Chile har bakteriesykdommen gitt høy dødelighet. Ifølge Sernapesca står SRS for hele 78,9 prosent av antibiotikabruken i chilensk laksenæring.

Den chilenske industrien følger nå opp hovedkonklusjonene fra havbrukskonferansen AquaVision, som Skretting og Nutreco arrangerte i Stavanger i juni i år: Industrien må samarbeide for å løse de store utfordringene for næringen. Derfor har globale og lokale selskaper som opererer i Chile, anført av Skretting, AquaGen/Blue Genomics, Pharmaq, Centrovet, Cermaq, Blumar og Ventisqueros startet et banebrytende samarbeidsprosjekt, kalt PINCOY. Målet er å redusere SRS- og antibiotika utfordringene gjennom felles industriell innsats og gi chilensk laksenæring en målbar bærekraftig vekst.

– Det finnes ikke én enkelt løsning for å kontrollere SRS. Bakterien vil alltid være til stede. Gjennom PINCOY lanserer vi en helhetlig tilnærming som har fått oppslutning fra aktører i hele verdikjeden. Vi kan dermed kombinere og utnytte den nyeste kunnskapen og kompetansen som finnes på alle nivåer i produksjonskjeden. Det vil redusere effekten av SRS-utbrudd i fremtiden og gi industrien ny innsikt om god drift – ikke bare i Chile, men også i resten av verden, sier Steven Rafferty, administrerende direktør i Skretting.

Helhetlig tilnærming
PINCOY startet i 2016 og retter seg mot alle stadier av lakseproduksjon, fra selektiv avl, høykvalitetsdietter for settefisk, vaksiner og funksjonelle fôr, protokoller for best mulig drift både i ferskvann og sjøvann, og tett oppfølging og rapportering gjennom hele produksjonen. PINCOY tar også opp i seg tidligere initiativer fra chilenske myndigheter og organisasjonen SalmonChile, som ser prosjektet som en mulighet til å vise hvordan samarbeid kan redusere bruken av antibiotika på en bærekraftig måte.

– Prosjektets helhetlige tilnærming er svært interessant. Vi merker oss også at prosjektet innebærer et samarbeid mellom offentlig og privat sektor, noe som er svært viktig i slike sammenhenger, Alicia Gallardo, assisterende direktør i akvakultur ved Sernapesca.

Innovasjon og delingskultur
– PINCOY-prosjektet er oppkalt etter den mannlige vannånden Pincoy i chilensk mytologi. Når Pincoy sang, startet hans kone Pincoya sin magiske dans som ga fruktbart hav. På samme måte har PINCOY-prosjektet mål om å bedre effektiviteten i laksenæringen, sier Evy Vikene, prosjektleder i Skretting.

– PINCOY samler ulike selskaper som har utviklet og investert i alternativer til antibiotika. Fram til nå har det ikke vært systematikk i å anvende disse alternativene sammen. PINCOY er viktig for muligheten til å anvende den beste teknologien og praksisen som er tilgjengelige for å kontrollere SRS, sier Nina Santi, konsernsjef i AquaGen, styremedlem i Blue Genomics.

– PINCOY-samarbeidet bringer med seg et nytt perspektiv som gjør prosjektet nyskapende i jakten på løsninger for vår bransje, mener konsernsjef Geir Molvik i Cermaq.

– Vi er sikre på at innovasjons- og delingskulturen hos PINCOY-partnerne legger til rette for en varig positiv endring, og at resultatene og fordelene vil bli lagt merke til også globalt, sier Rafferty.

For ytterligere informasjon:

Evy Vikene, Prosjektleder Pincoy, evy.vikene@skretting.com, mobil 95 78 93 73
Marit Husa, kommunikasjonssjef Skretting; marit.husa@skretting.com, mobil 47 68 55 44