Lus skyr SHIELD slik mygg skyr røyk

31 mai 2017

Forsøk viser at laks som får SHIELD, får opptil 20% mindre lusepåslag. Mindre lus betyr mindre avlusing og færre sultedager.

Nye naturlige ingredienser kan redusere lusetallene dine med 20%

Hvis du noen gang har sittet ved et bål en sommerkveld, har du kanskje merket at myggen holder seg borte. Myggen liker ikke røyken fordi den forstår at røyk betyr flammer, noe som er livsfarlig for den. Derfor holder myggen seg borte fra røyken, og vi får sitte i fred rundt kveldsbålet. Denne teknikken brukes i myggolje. Myggolje inneholder stoffer som myggen skyr, og effekten kalles repellerende. SHIELD er laget med samme utgangspunkt, men våre forskere har funnet naturlige midler som lakselusa skyr.

Slik holder SHIELD lusa unna

SHIELD repellerer lus, støtter fiskens forsvar og gir raskere vekst

  1. SHIELD repellerer lus. Det betyr at fôret gir en frastøtende virkning på parasitten. Mennesker har i lang tid visst at mygg ikke liker røyk, og trolig skyldes dette at myggen er redd for de skadelige flammene. SHIELD har på laboratoriet vist seg å være skadelig for lus. Skretting ARC testet deretter sjøvann fra kar der fisken var fôret med SHIELD, og så at lusa unngikk å svømme inn i dette vannet. Den foretrakk sjøvann fra fisk fôret med kontroll-fôr. På samme måte som røyk fra et bål virker repellerende på mygg, skaper du med SHIELD en repellerende effekt mot lus.
  2. SHIELD støtter fiskens forsvar. Enkelte mennesker spises opp av myggen, mens andre kan nyte sommerkveldene. Dette er fordi vi har ulike naturlige forsvarsverk mot myggangrep. Fiskens forsvarsverk mot lus kan påvirkes gjennom fôret. SHIELD styrker fiskens luseforsvar.
  3. SHIELD gir raskere vekst. Dette er fordi SHIELD er et høyenergifôr. I tillegg til rask vekst bidrar SHIELD med økt slakteutbytte og lavere fôrfaktor. Dette gir deg mer fisk med mindre fôr, men også en fordel overfor lusa. Med SHIELD kan du forkorte fiskens opphold i sjøen, og dermed få en kortere risikoperiode for lusebehandling. 

Fôrvalg kan lette lusepresset

SHIELD gir 20 % reduksjon i lusepåslagFôr og ernæring har i flere sammenhenger vist å ha stor innvirkning på prestasjon og helse, både hos mennesker og fisk. Dette gir fôret et stort potensiale som forebyggende verktøy mot sykdom. Foruten å lage fôr som sikrer sunn vekst, kan Skretting tilsette naturlige virkestoffer som støtter sykdomsforsvaret til fisken din ytterligere. Vi har også funnet nye funksjonelle ingredienser som kan redusere lusetallene dine og dermed frekvensen av avlusing. Inovasjonen har blitt til et nytt produkt og fått navnet SHIELD. Forebygging ved hjelp av SHIELD er enkelt for deg og snilt mot fisken din. Det har ingen negative innvirkninger på miljøet, stresser ikke fisken og inneholder ikke medisin.

Effekten er vitenskaplig dokumentert i laboratoriet, kontrollerte smitteforsøk og i storskalaforsøk på mærkanten. Virkning av SHIELD mot lus er signifikant. Derfor kan SHIELD bidra til at du sparer fisken, miljøet og deg selv for avlusing. 

 20% reduksjon i lusepåslag med SHIELD

 Kontakt oss for å se om du kan få effekt av SHIELD

SHIELD bør brukes som et luseforebyggende vekstfôr i forkant av og gjennom perioder når du ønsker et ekstra tiltak mot lus. Snakk med din kontaktperson i Skretting, som sammen med deg vil sette opp en strategisk bruk av SHIELD for din fisk.

SHIELD repellerer lus, støtter fiskens forsvar og gir raskere vekst