Skretting forplikter seg til å lede bærekraftig utvikling

25 mai 2020

Den globale bærekraftrapporten er nå publisert. Samtidig publiserer Skretting Norge vår "Environmental footprint report of Skretting Norway salmon feed". 

Bærekraftrapporten for 2019 viser frem strategiene vi har implementert de siste årene for å utvikle og støtte bærekraftig produksjon av fisk og reker. All vår aktivitet støtter vår langsiktige bærekraftvisjon med å bruke vår posisjon i verdikjeden til bedre sikre matvaretrygghet for en verdensbefolkning som er estimert til å være 9 milliarder innen 2050. 

I den digitale rapporten finner du detaljert informasjon om innovasjoner, investeringer og suksesshistorier fra 2019. Et år hvor Skretting globalt produserte 2.3 millioner tonn fôr, noen som tilsvarer 21.5 millioner sjømatmåltider hver dag.   

Klikk her for å lese bærekraftrapporten  

I rapporten finner du de siste innkjøpskriterien for alle Skretting-fôr, etiske retningslinjer som ivaretar virksomheten og dens ansatte, samt de strenge kravene som settes til våre leverandører.  Bærekraftrapporten fremhever de viktigste fokusområdene fremover som skal bidra til å akselerere en positiv utvikling i hele havbruksnæringen. Alt dette og annet arbeid er styrt av vårt "Sustainability Roadmap 2025".  

- Med vår voksende globale posisjon gjennom 2019, har vi fått en økt forståelse for innvirkningen Skretting og havbruksnæringen har. Denne kunnskap hjelper oss til å sette mer spesifikke og tøffere mål. Med disse målene på plass, er vår ambisjon å være ledende innen bærekraft, sier Therese Log Bergjord, CEO i Skretting, i hennes introduksjon til rapporten. 

Samtidig som Skretting forplikter seg til å sikre at all drift er gjort på en så ansvarlig måte som mulig, lover rapporten ytterligere handlinger for å redusere karbonavtrykket fra driften samt fra leverandører og partnere i verdikjeden.  Gjennom disse og andre aktiviteter er målet fortsatt å tilby en plattform hvor all havbruk kan vokse på en ansvarlig måte, og være en av de mest produktive og bærekraftige matprodusentene for mennesker og planeten vår. 

 

Se filmen hvor Therese Log Bergjord introduserer vår bærekraftrapport 

 

Relevante saker

Skretting bærekraftrapport 2019

Skrettings globale bærekraftrapport for 2019 legger frem strategiene vi har jobbet med det siste året for å utvikle og støtte bærekraftig produksjon av fisk og reke.

Read online report

Environmental footprint of salmon feed

Denne rapporten beskriver miljøavtrykket fra fôrene som brukes til å produsere laks, og representerer et gjennomsnitt av de spesifikke produktene som er brukt gjennom laksens livssyklus.

Les rapporten

Vårt bærekraftprogram

Fra inspirasjon til handling
Skrettings Nuterra program er utviklet for at vi skal leve opp til vårt ansvar og ambisjoner over tid slik at vi kan oppnå vår misjon "Feeding the future".

Om Nuterra