Er det trygt å spise oppdrettsfisk?

Norsk oppdrettsfisk er trygt og sunt å spise. Både laksen, fôret og ingrediensene i fôret er innenfor myndighetenes grenseverdier for fremmedstoffer.

Reglene for innhøsting og prosessering av sjømat til konsum er blant de strengeste i verden. Standardene for akvakultur har utviklet seg over årenes løp, og fiskefôr av høy kvalitet er en forutsetning for næringen. For å minimere risikoen for hendelse gjennomfører Skretting kvalitetskontroller i alle produksjonsledd. Nutrace® er Skrettings program for mattrygghet og kvalitet. Det er utviklet slik at alle risiko knyttet til produksjon av fiskefôr blir minimert, og eventuelle uregelmessigheter identifiseres raskt og rettes opp.

Det utføres analyser av alle godkjente råvarer ved levering, gjennom hele produksjonsprosessen og helt frem til fôret leveres til våre kunder. Vi kan spore individuelle leveranser av råvarer tilbake til opprinnelsessted. Dette unike konseptet gjør det mulig for våre kunder og forbrukerne å stole på fôret som brukes i akvakulturnæringen. 

Nutrace illustration

Les mer om Nutrace®

Tilbake til oversikt